ZAHÁJENÍ 26. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU, 13.05.2023