Plavební rozkaz

Plavební rozkaz č.6/2022
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést na závěr 25. novodobé plavební sezóny ukázkové plavení dříví v sobotu dne 17. září 2022 v oblasti křížení s potokem Ježová.

Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k přítoku náhonu od potoku Ježová (na českém území). Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva.

Nařizuji  dále,  aby  se  k  plavbě  dostavil  v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

V Prachaticích, 08.09.2022
Hynek Hladík, plavební ředitel