Plavební rozkaz

Plavební rozkaz č.7/2023
k provedení ukázkového plavení dříví

Nařizuji tímto provést na závěr 26. novodobé plavební sezóny ukázkové plavení dříví v sobotu dne 2. září 2023 v oblasti křížení s potokem Ježová.

Plavení nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k přítoku náhonu od potoku Ježová (na českém území). Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva.

Nařizuji  dále,  aby  se  k  plavení  dostavil  v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

V Prachaticích, 20.srpna 2023
Hynek Hladík, plavební ředitel