PLAVECKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE, 21.08.2021

Plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie se v letošním roce uskutečnila v sobotu 21.08.2021.

Před více než dvěma stoletími tu již v době stavby Krumlovsko-vídeňského plavebního kanálu, dnes mu říkáme podle tehdejšího majitele panství knížete ze Schwarzenbergu Schwarzenberský, visel u místa křížení kanálu s Jezerním potokem svatý obrázek s vyobrazením Panny Marie. Zcela jistě se u něj pravidelně modlil i zbožný stavitel plavebního kanálu a od roku 1791 plavební ředitel Joseph Rosenauer.

Jednou během stavby knížecího plavebního kanálu modlil před tím svatým obrázkem, když tu byl náhle zezadu zraněn bodnutím nože do šíje. Když se ten všemi, kdo ho znali, milovaný muž otočil, uslyšel výkřik: „Ježíš, Maria, Josef! To je přece Rosenauer!“ a k jeho nohám se vrhl jemu známý a jinak řádný dělník, který jen občas nedokázal odolat pytláckému pokušení, v prosbách o smilování a odpuštění, poněvadž se nechal ošálit mysliveckým úborem, který na sobě Rosenauer měl, chtěje vykonat pomstu na nenáviděném tehdejším vrchním lesním; ten totiž mnohé z dělníků už častěji pro pytlácké pokusy vyčíhat si zvěř pohnal k přísnému trestu. Rosenauer, jehož šlechetné srdce se dalo obměkčit prosbami atentátníka o odpuštění už s ohledem na jeho ubohou rodinu, připsal ve svém křesťanském přesvědčení zásluhu o záchranu svého života modlitbě ke svatému obrázku a na tom místě byla pak vystavěna prostá malá kaple ze dřeva, jež od těch dob slouží modlitbám tamních lidí.

V kapli pak visel votivní obraz se zpodobením celé zmíněné události, jak jej sem dala pořídit rodina plavebního ředitele Josefa Rosenauera (možná i z podnětu tehdy panujícího knížete Josefa Schwarzenberga). Ve třicátých letech 20. století byl v kapli umístěn obraz Korunování Panny Marie malovaný na plechu.

Stejný obraz v závěru 20. století byl značně zkorodovaný a nečitelný. Zřetelné na něm byl pouze Duch Svatý a obličej Panny Marie.

Kaple byla v roce 1999 rekonstruována, podobně jako plavební kanál v její blízkosti.

Plavební ředitel Hynek Hladík se obrátil na Jeho Jasnost Karla Jana knížete ze Schwarzenbergu se žádostí, zda by nebyl ochoten objednat nový obraz do Rosenauerovy kaple v těsné blízkosti plavebního kanálu, který nese jméno jeho rodu. Kníže na žádost přistoupil a objednal jej u akademického malíře Jana Vachudy. Kaple byla znovu vysvěcena za přítomnosti donátora a autora obrazu 20. srpna 2000.

Plavecká poutní mše svatá byla oslavou Panny Marie Královny, jíž je kaple zasvěcena.

Mši celebroval R.D. Karel Falář. Hudebně mši zarámovala houslistka a zpěvačka folklorního souboru Libín-S Prachatice Slávka Tomešová.