26. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNA BYLA UKONČENA V SOBOTU 02.09.2023

V sobotu 2. září skončila 26. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu.

Slavnost zakončení plavební kanálu byla součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu i projektu Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci. Za oběma projekty stojí zapsaný spolek Libín-S Prachatice.

Slavnost závěru plavební sezóny si vzala za úkol připomenout nejen těžkou práci plavců z Prácheňského kraje, ale také večery, během kterých se hrálo, zpívalo, ba i tancovalo. Folklorní soubor Libín-S Prachatice přivedl folklor opět k plavebnímu kanálu.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Krumlovská dudácká kapela

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Krumlovská dudácká kapela

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Úvodní tanec folklorního souboru Libín-S Prachatice - Bavorov

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Úvodní tanec folklorního souboru Libín-S Prachatice – Bavorov

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Úvodní tanec folklorního souboru Libín-S Prachatice - Bavorov

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Úvodní tanec folklorního souboru Libín-S Prachatice – Bavorov

Na můstek přes Schwarzenberský plavební kanál v těsné blízkosti česko-rakouských hranic sice nastupoval jako první Libín-S Prachatice, ale jen opodál nejdřív ladili jeho hosté z Českého Krumlova – Krumlovská dudácká kapela. Oba soubory se na mostku vystřídaly několikrát, občas se kapely spojily a hrály improvizovaně spolu. Občas se tancovalo i když hráli krumlovští, na můstku taky tancovaly česko-slovenský a česko-rakouský pár. Když pak Libíňáci předvedli taneční pásmo Plavci, bylo skoro jasné, že se blíží plavení dříví.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Krumlovská dudácká kapela.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Krumlovská dudácká kapela.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Na hraniční můstku česko-slovenský a česko-rakouský pár

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Na hraniční můstku česko-slovenský a česko-rakouský pár

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Taneční pásmo Plavci.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Taneční pásmo Plavci

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Taneční pásmo Plavci.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Taneční pásmo Plavci

Plavební ředitel Hynek Hladík vyprávěl o historii Schwarzenberského plavebního kanálu.   Po chvíli, možná to byla čtvrthodinka, na můstku stála děvčata ze souboru Libín-S Prachatice, mezi nimi Vašek s plavebním věncem. Byli připraveni k předání plavebního věnce plavebnímu řediteli.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny, před předáním plavebního věnce

Závěr 26. novodobé plavební sezóny, před předáním plavebního věnce

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební ředitel hovoří o historii plavebního kanálu

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební ředitel hovoří o historii plavebního kanálu. Foto: Robert Springer

Jana přinesla štamprdlátka na přípitek k oslavě 26. novodobé plavební sezóny, Připili si tanečníci, muzikanti obou souborů, plavci, zástupce lesníků.  „Plavební věnec je také symbolem spolupráce Čechů a Rakušanů na hranicemi překračujícím Schwarzenberským plavebním kanálu“, prohlásil Hynek Hladík.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Rakouští plavci. Foto: Robert Springer

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Rakouští plavci. Foto: Robert Springer

Nastal čas na plavební rozkaz:

„Plavební rozkaz č.7/2023

k provedení ukázkového plavení dříví

Nařizuji tímto provést na závěr 26. novodobé plavební sezóny ukázkové plavení dříví v sobotu dne 2. září 2023 v oblasti křížení s potokem Ježová.

Plavení nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k přítoku náhonu od potoku Ježová (na českém území). Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva.

Nařizuji  dále,  aby  se  k  plavení  dostavil  v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.“

V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce! U nás, u Schwarzenberského plavebního kanálu je dětská práce žádoucí. „Děti, do práce, běžte vhazovat dříví!“

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavení dříví. Foto: Robert Springer

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavení dříví. Foto: Robert Springerr

Za chvíli na rakouské straně už polena za velkého šplouchání létala do vody. Klidná voda začala proudit, polena se vydala pomalu směrem ke hranicím. Po cestě ke hranicím hráli rakouští trubači fanfáry.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Rakouští trumpetisté

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Rakouští trumpetisté

Když se přiblížila k můstku – tomu, co sloužil jako pódium – Vašek s Karlem položili na hladinu kanálu plavební věnec, aby plul před plavenými poleny.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební věnec

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební věnec

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební věnec.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební věnec.

Po břehu vedle něj šla dudačka Zlata, k ní se přidali i další krumlovští muzikanti.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební věnec doprovázela dudačka Zlata a celá Krumlovská dudácká kapela.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Plavební věnec doprovázela dudačka Zlata a celá Krumlovská dudácká kapela.

Před ústím náhonu do kanálu od potoka Ježová / Iglbach plavební věnec i polena šla z vody. Právě vytahování dřeva z vody bývala ta nejtěžší práce.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Přeprava palivového dřeva před složením do hrání

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Přeprava palivového dřeva před složením do hrání

Na můstku si tanečníci ze souboru Libín-S Prachatice objednali Doudlebskou polku. A pozvali do tance i diváky. Mezi nimi mne zaujal jeden z plavců s dřeváky na nohou a šlo mu to. Na rozloučenou pak zatancovali Libíňáci tanec V Prachaticích.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Doudlebská polka-

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Doudlebská polka.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Doudlebská polka. - jde ji tančit i ve dřevákách

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Doudlebská polka. – jde ji tančit i ve dřevákách

Plavební ředitel Hynek Hladík prohlásil 26. novodobou plavební sezónu za skončenou. „Ať žije 27. novodobá sezóna v roce 2024!“

Na české straně pak proběhl malý ceremoniál. Hynek Hladík poklepáním loveckým tesákem na rameno pasoval celkem 11 nových plaveckých učňů: Samuela a Sáru z Horní Plané,  Julii, Katharinu a Sebastiana z Rohbachu, Petra  z Českého Krumlova, Štěpána, Johanu a Petra z Českých Budějovic, Aurelii z Lince a  Antona z Waldingu. Pasování dosvědčuje diplom plavebního učně, navíc noví plavečtí učni z Čech i z Rakouska dostali taky učebnice plaveckého učně v češtině či němčině a drobné suvenýry od Víta ze Správy toků oblast povodí Vltavy s.p. Lesy České republiky.

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Předání znalostí nové generaci. Pasování nových plaveckých učňů

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Předání znalostí nové generaci. Pasování nových plaveckých učňů. Foto: Robert Springer 

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Předání znalostí nové generaci. Pasování nových plaveckých učňů. Foto: Robert Springer 

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. Předání znalostí nové generaci. Pasování nových plaveckých učňů. Foto: Robert Springer 

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. U stánku Libín-S Prachatice

Závěr 26. novodobé plavební sezóny. U stánku Libín-S Prachatice

Partnery projektů Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 a Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci v roce 2023 byli

  • Jihočeský kraj
  • Obec Nová Pec
  • Město Prachatice
  • Lesy České republiky