VÝSTAVA JIHOČESKÉ LIDOVÉ KROJE V ČESKOKRUMLOVSKÉM REGIONÁLNÍM MUZEU BYLA OTEVŘENA DO 22.10.2023

Od 30. května do 22. října 2023 mohli návštěvníci Regionálního muzea v Českém Krumlově zhlédnout výstavu „Jihočeské lidové kroje“ prezentující tradiční lidový oděv jižních Čech.

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava se zaměřuje na pět významných oblastí v jižních Čechách, které mají výrazný etnografický význam. Tyto oblasti jsou Doudlebsko, Blatsko, Táborsko, Prácheňsko a Pošumaví. Největší prostor je věnován místnímu doudlebskému kroji. Kromě kompletních krojů si návštěvníci mohou prohlédnout také různé části oděvů a doplňky, jako jsou čepce, vínky, pleny, šátky a opasky. Tyto předměty doplňují celkový obraz a poskytují detailní pohled na tradiční oděvní kulturu jižních Čech.

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, doudlebský kroj

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, ženský doudlebský kroj

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, ženské součásti lidového kroje

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, doudlebské kroje

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, opasek doudlebského mužského kroje vyšívaný pavími pery 

Černobílé fotografie pak přinášejí autentický pohled do minulosti a zachycují život obyvatel v době, kdy se kroje nosily.
Slavnostní vernisáž proběhla v úterý 30. května 2023 v budově Regionálního muzea za doprovodu Krumlovské dudácké muziky.

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, jedna z černobílých fotografií – doudlebský kroj

Jihočeské lidové kroje
Výstava představuje tradiční lidový oděv, který se nosil na území jižních Čech v 19. až v první třetině 20. století. Lidový oděv nebo lidový kroj představuje historicky cenný doklad kultury života venkovského obyvatelstva. Jižní Čechy jako zemědělská oblast představují velice zajímavý region, kde mnohé prvky tradiční kultury přetrvaly až do 20. století. V rámci Jihočeského kraje se vyděluje několik výrazných národopisných oblastí, charakteristických kromě jiného lidovým krojem.

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, blatský kroj

 

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, blatský kroj – výšivky rybími šupinami na zástěře ženského kroje

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, ženský blatský kroj

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, kozácký kroj

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, kozácký ženský kroj

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, lidový kroj z Pošumaví

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, ženský lidový kroj z Prachaticka

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, čepec k ženskému kroji z Prachaticka

Výstava představuje pět typů lidového oděvu z oblastí Doudlebska, Blat, Táborska, Prácheňska a Pošumaví. Každý region je zastoupen ženským krojovým kompletem, který přesně odráží charakteristické rysy daného regionu. Kromě kompletních krojů si návštěvníci mohou prohlédnout také různé části oděvů a doplňky, jako jsou čepce, vínky, pleny, šátky a opasky. Tyto předměty doplňují celkový obraz a poskytují detailní pohled na tradiční oděvní kulturu jižních Čech.

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Každá z oblastí je svým způsobem zajímavá a výrazná.

Jihočeská Blata jsou proslulá charakteristickou barevnou výšivkou s typickým motivem „rožmberské růže“, v okolí Tábora se prosadila křehká bílá prolamovaná výšivka zdobící především sukně a zástěry. Bílá výšivka zdobila také kroje na Prácheňsku. Doudlebské kroje na první pohled upoutají podomácku vyrobenými krojovými součástkami z tradičních materiálů, jako je len a vlna v kombinaci s pestrobarevnými šátky, plenami a zástěrami. Oblast Pošumaví byla křižovatkou a kombinací vlivů sousedního Rakouska a Bavorska s vnitrozemskými regiony, především Prácheňskem a Doudlebskem.

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov

Výstava Jihočeské lidové kroje v Regionálním muzeu Český Krumlov, slovníček pojmů jihočeských lidových krojů

V rámci výstavy Jihočeských lidových krojů věnuje Regionální muzeum v Českém Krumlově největší prostor místnímu doudlebskému kroji.

Černobílé fotografie, které jsou součástí výstavy, přinášejí autentický pohled do minulosti a zachycují život obyvatel
Českokrumlovska v době, kdy se lidové kroje běžně nosily. Tyto fotografie dokumentují nejen kroje, ale také lidovou
architekturu, různá řemesla a každodenní činnosti, které byly součástí života lidí v této oblasti.

Návštěvníci se setkají také s výtvarným uměním. Výstavu doplňují obrazy jihočeských scenérií od renomovaných autorů. Jmenujme například Jana Rafaela Schustera, Josefa Jakší, Otu Bubeníčka, Jana Kojana, Miloslava Holého a mnoho dalších.

Spolupráci na výstavě přijaly a zápůjčky poskytly tyto organizace: Alšova jihočeská galerie, Blatské muzeum v Soběslavi
a Veselí nad Lužnicí, pobočka Husitského muzea v Táboře, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Museum Fotoatelier Seidel, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov.

Text: Regionální muzeum Český Krumlov, foto: Hynek Hladík