LIBÍN-S PRACHATICE NA JELENOVRŠSKÉ SLAVNOSTI 13.08.2023

Jelenovršská slavnost 13.08.2023

V neděli 13.08.2023 se na Jeleních Vrších konala Jelenovršská slavnost, kterou připravil folklorní soubor Libín-S Prachatice jako součást jeho přeshraničního projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023.

Slavnost připomenula nejen těžkou práci plavců na Schwarzenberském plavebním kanálu, ale také jejich zábavu.

Krumlovsko-vídeňský či Vídeňský plavební kanál se stavěl ve dvou etapách – v letech 1789 až 1793 a 1821 až 1823. Umožňoval plavit palivové dřevo ze severních úbočí Bärensteinu, Sulzbergu, Smrčiny, Plechého, Trojmezné hory a Třístoličníku přes hlavní evropské rozvodí v revíru Sv. Tomáš k řece Große Mühl a po ní k Dunaji.P o zhruba 30 km od ústí kanálu do řeky cesta plaveného dřeva před Dunajem skončila. Dřevo bylo třeba vytáhnout a připravit ho na další dopravu  na lodích do císařské Vídně.

Na to bylo třeba 300 až 350 plavebních dělníků. V okolí Untermühl ovšem tolik volných pracovních sil nebylo. Proto pravidelně přicházely z jižních Čech – z Prácheňského kraje – celé skupiny mladých mužů a žen odhodlaných tvrdě pracovat. Pracovní doba byla po sedím dnů v týdnu od pěti ráno do sedmi hodin večer, polední přestávka byla jednu hodinu.

Ernst Mayer, ve dvacátých letech ředitel českokrumlovského panství a zároveň plavební ředitel, očekával, že po náročném dni padnou čeští plavci večer na lože. Jenže šlo o smíšené skupiny mladých mužů a žen, večer z přinesených zavazadel vytáhli chlapi i děvčata housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, večer se hrálo, zpívalo ba dokonce i tancovalo. A Mayer nepovažoval tanec za nejlepší způsob  odpočinutí unavených údů. Jenže v pět ráno stáli Češi u vykládacích kanálů a nebyly na nich vidět stopy dlouhého večera a krátké noci.

Folklorní soubor Libín-S Prachatice přivedl svým projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu lidové melodie, lidové písničky, lidové tance k plavebnímu kanálu. A nikdy u toho nechybí plavení dřeva.

Jelenovršskou slavnost otevřel pořádající folklorní soubor Libín-S Prachatice svým tradičním zahajovacím tancem Kdyby byl Bavorov.

Libín-S Prachatice, Bavorov

Libín-S Prachatice, Bavorov

Libíňáci ve svém programu představili i  taneční pásma, která v poslední době nebyla často prezentována. Pásmo Ta zdikovská fara si většinou objednává volarský farář P. Karel. Přestože na Jelenovršskou slavnost P. Karel přijet nemohl, soubor o zdikovské faře zatancoval a zazpíval. Ale třeba Jarmark, ten už na programu nebyl dlouho. V pásmu zaznívá: „Já jsem muzikant přicházím k vám z české země. Já umím hrát, my umíme taky…“

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice, Jarmark

Libín-S Prachatice již vic než 20 let vyvíjí velkou část svých aktivit u Schwarzenberského plavebního kanálu, proto není divu, že v roce 2006 se stal členem Mezinárodní asociace plavců AITR. Libín-S Prachatice inspirován slovy ředitele krumlovského panství Ernsta Mayera z roku 1828 připravil taneční pásmo Plavci, které nemůže chybět při žádné aktivitě Libín-S Prachatice u Schwarzenberského plavebního kanálu. Plavci nechyběli ani na Jelenovršské slavnosti.

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Libín-S Prachatice, Plavci

Po Plavcích už se Libín-S Prachatice již jen rozloučil v prvním bloku, přiblížila se ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu jen několik desítek metrů od pódia.

Na břehu plavebního kanálu proti domu čp. 13 stála snad stovka lidí. Jsou to diváci zvědaví na plavení, nebo snad lidé ucházející se o práci plavce? V kanálu teče jen trochu vody po dně, jsou zhruba dvě hodiny po poledni.

Před plavením dřeva, foto Pavel Štětina

Před plavením dřeva, foto Pavel Štětina

Před plavením dřeva, foto Pavel Štětina

Před plavením dřeva, foto Pavel Štětina

Proti nim na druhém břehu plavebního kanálu vyprávěl plavební ředitel Hynek Hladík o historii plavebního kanálu. Vody v kanálu však bylo hrozně málo, vypadalo to, že z plavení moc nebude. Byli připraveni plavci s plavebními háky, ti zatím jen pózovali fotografům.

Před plavením dřeva, foto Pavel Štětina

Před plavením dřeva, plavci Standa, Pavel, Martin a Pavel, foto Pavel Štětina

Zhruba o půl druhé přišla kanálem kalná vlna, voda začala stoupat. Plavební ředitel přečetl plavební rozkaz v obou zemských jazycích.

„Slyšel jsem, že na Lipensku je nouze o práci, proto vás sem přišlo tolik, ucházíte se v takovém počtu o práci! Dáme přednost dětem, v celé Evropské unii je dětská práce zakázaná, u nás, u plavebního kanálu je dětská práce žádoucí! Tak malí plavci, dejte se do práce, vhazujte dříví, ať to stříká! Postříkat rodiče můžete, jen dejte pozor, abyste nepostříkali také mne!“

 

Obzvlášť vítané jsou u plavebního kanálu děti, chceme, aby se děti aktivně zapojily do plavení. Věříme, že alespoň část z nich se bude k plavebnímu kanálu vracet, že z nich vyrostou plavci, vrchní plavci, plavebními mistry, snad i nový plavební ředitel!

Plavení dříví začalo, vhazování dřeva.

Plavení dříví začalo, vhazování dřeva.

Sotva to dořekl, dostal plavební ředitel pořádnou sprchu. Ano, byla to ta mladá plavkyně na předchozím obrázku.

Plavení dříví začalo, vhazování dřeva.

Plavení dříví začalo, vhazování dřeva.

Připravené dřevo je ve vodě, zkušení plavci otevřeli první stavidlo a polena a štěpiny se „rozeběhla“ a proudem kalné vody, která přitekla od něco přes kilometr vzdálené plavební nádrže Jelení jezírko.

Ukázka plavení dříví

Ukázka plavení dříví

Ukázka plavení dříví

Ukázka plavení dříví

Po zhruba 400 metrech dnešní ukázka skončila. Malí plavci pod dohledem těch zkušených vytáhli polena a štěpiny. Plavci s plavebními háky opět zapózovali fotografům.

Po plavení

Po plavení

Malí plavci spěchali zpět, protože plavební ředitel slíbil, že děti, které se do plavení zapojí, pasuje na plavecké učně, což osvědčí diplom plaveckého učně, k tomu dostanou i učebnici plaveckého učně a placku plaveckého učně. V expozici KANÁL EXPO ve stodole domu čp. 13 převzalo 17 nových plaveckých učňů své diplomy a odměny. Byli to:

Samuel a Robin z Nové Pece, Matyáš a Dominik ze Znojma, Pavel a Anna z Ostravy (až z takové dálky přišli za prací), Eliška a David z Prahy, Natalka, Zuzana a Vítek z Nebahov, Hedvika ze Zvole, Vojtěch z Bystřice u Benešova, Aneta a Adéla z Louňovic pod Blaníkem a Vendelín a Vavřinec z Adamova u Českých Budějovic.

V době, kdy se předávaly diplomy plaveckým učňům, možná se alespoň někteří stanou brzy opravdovými plavci, už před stodolou vyhrávala kapela folklorního souboru Libín-S Prachatice, taky se tancovalo.

 

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Doznění slavnosti s folklorem

Příští akce u Schwarzenberského plavebního kanálu bude již v sobotu 19.08.2023, kdy se od 14:00 hod. u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie bude slavit plavecká poutní mše.

Plavecká poutní mše, 19.08.2023

Plavecká poutní mše svatá, 19.08.2023

UPOZORNĚNÍ O OMEZENÍ DOPRAVY MEZI NOVOU PECÍ A JELENÍMI VRCHY

Nová Pec s Jeleními Vrchy je spojena úzkou místní komunikací. Pro zajištění bezpečnosti provozu, především autobusového provozu na lince Nová Pec – Jelení Vrchy je ve směru z Nové Pece na Jelení Vrchy zákaz vjezdu v těchto časech:

09:00 – 09:35, 11:00 – 11:30, 13:05 – 13:35, 15:00 – 15:30, 17:00 – 17:30.

Ve směru z Jeleních Vrchů do Nové Pece platí zákaz vjezdu v těchto časech:

08:35 – 09:10, 09:55 – 10:30, 12:25 – 13:00, 13:55 – 14:30, 16:25 – 17:00

Respektujte dopravní značení! Umožněte bezpečný průjezd protijedoucího linkového autobusu! Respektujte i omezení rychlosti!