ZÁVĚR 26. NOVODOBÁ PLAVEBNÍ SEZÓNY NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU, 02.09.2023