MEZINÁRODNÍ DEN LIDOVÉ HUDBY ALDERSBACH, 22.09.2019

Folklorní soubor Libín-S Prachatice byl již po třetí pozván na Mezinárodní den lidové hudby Moje vlast – naše Evropa, které tradičně pořádala Nakladatelská skupina Pasov – Passauer Neue Presse v neděli 22.09.2019 v bavorském Aldersbachu v zemském kraji Pasov. Mezinárodního dne lidové hudby se zúčastnilo zhruba pět set hudebníků a tanečníků z deseti zemí. V klášteře Aldersbach prezentovaly soubory různobarevné lidové tradice z Albánie, České republiky, Číny, Finska, Irska, Mexika, Německa, Ruska, Slovinska a z USA.
Libín-S Prachatice vystoupil během odpoledne dvakrát, poprvé Dvorském pódiu / Hofbühne na Pivovarském dvoru / Brauereihof, podruhé na Jezerním pódiu / Seebühne v Klášterní zahradě / Klostergarten.
Většina vystupujících spolků sice představovala lidovou kulturu z různých zemí Evropy i z jiných světadílů, které ovšem působí v Bavorsku: Kulturní spolek Illiria reprezentoval Albánii, Huaxing Arts Group Čínu, skupina lidového tance Heijakat Finsko, Celtic Colieens Irsko, folklorní skupina Las Adelitas Mexiko, Heimat- und Trachtenverein Linderthaler – Hebersfelden / Vlastenecký a krojový spolek Linderthaler – Hebersfelden Německo. taneční soubor Letas Rusko, Slovinský kulturní spolek Lipa Mnichov a Munich Square Dancers USA. Dva české folklorní soubory Libín-S Prachatice a Úsměv z Horní Břízy ovšem opravdu přijely ze zahraničí – z České republiky. Vedle toho na různých místech bývalého kláštera hrály různé německé hudební skupiny.
Libín-S Prachatice vystoupil nejdříve ve 12:30 na Dvorském pódiu, kde předvedl tyto tance a taneční pásma: Bavorov, Martin, Plavci, Doudlebská a rozlučkový V Prachaticích. Po druhé vystoupil po 15:00 na Jezerním pódiu, kde prezentoval stejné tance.
No Media Found