JELENORŠSKÉ SLAVNOSTI, 15.08.2021

V neděli 15.08.2021 se na Jeleních Vrchách uskutečnil další ročník Jelenovršské slavnosti. Letos je však hodně věcí díky koronavirové pandemie jinak. Stejně jako v předchozích letech byla Jelenovršská slavnost součástí hranice překračujících projektů folklorního spolku Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci.