MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KE 30. VÝROČÍ MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PLAVCŮ

V pátek 3. září 2021 se do slavnostního sálu smíchovského pivovaru Staropramen, spravovaného v současnosti restaurantem Potrefená husa, sjeli plavci z Finska, Itálie, Katalánska, Německa, Rakouska, Španělska a z České republiky, aby se zúčastnili konference ke 30. výročí Mezinárodní asociace plavců IATR.

Hostitelem a svolavatelem konference byl Svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy.

Ještě slavnější výročí, 150 let od svého vzniku v současnosti slaví Vltavan Praha.

Vedle zahraničních účastníků byla v sále početná skupina členů všech čtyřech vltavanských spolků – Vltavanu Praha, Davle, Štěchovice a Purkarec, spolky byly jmenovány od Prahy proti proudu. Z jihu Čech přijel také plavební ředitel a předseda členského spolku mezinárodní Mezinárodní sociace plavců IATR. Členy Mezinárodní asociace plavců je 41 plaveckých spolků z Bosny a Hercegoviny, Finska, Francie, Kanady, Lotyšska, Německa, Polska, Slovinska, Rakouska, Rumunska, Slovinska a Španělska.

Členské spolky se sjíždějí každoročně na mezinárodní setkání plavců, do současného života vstoupila ovšem pandemie covid19, která znemožnila tato setkání, naposledy to bylo v roce 2019 v rakouském údolí řeky Drávy v Korutanech. Členské spolky, především členové výboru, Česká republika má v orgánech Asociace celkem tři své zástupce, dva ze Svazu vltavanských spolků Vltavan Čechy a jednoho z jihočeského spolku Libín-S Prachatice, který se vedle folkloru zabývá oživením národní kulturní památky Schwarzenberský plavební kanál, scházejí prostřednictvím internetu.

V letošním roce se konala on line valná hromada Asociace, která si zvolila nový výbor a nového prezidenta. Prezidentem Asociace se stal Frank Thiel z Německa z plaveckého spolku Förderverein Elsterfloßgraben.

Zajímavé je, že oba české spolky překládají název Mezinárrodní asociace jinak. Hynek Hladík, ze spolku Libín-S Prachatice překládá název Mezinárodní asociace plavců IATR, kdežto třeba Jaroslav Camplík, prezident Svazu vltavanských spolků Vltavan Čechy Mezinárodní ´vorařská asociace IATR. JIž anglický název je poněkud zavádějící, International Association of Timber Raftsmen.

Jednak jsou členskými organizacemi i spolky, které se zabývají dopravou dřeva ve svázaném stavu, tedy ve vorech, ale také spolky, které řeší volnou plávku dřeva, tedy dřeva nesvázaného. I kdyby měly být členskými spolky jen ty, které se zabývají plavením dřeva svázaného, žádný český plavec o sobě neřekl, že je vorař, všichni byli plavci.

Onen název „vorař“ vznikl uměle mimo komunitu plavců. Je tedy opravdu nesmyslné, aby spolky podporují tradice dopravy dřeva po vodě o sobě tvrdily, že jsou „vorařskými“ spolky. Buď neznají plaveckou terminologii neovládají, nebo vůbec netuší, o co jde, Česká plavecká terminologie je zcela jistě ovlivněna němčinou, i když některé české termíny pronikly do rakouské plavecké terminologie.

V německé terminologie obecný termín plavectví překládán jako „Flößerei“. A ve slůvku „Flößerei“ slyšíme německé slůvko „Floß“, tedy „vor“. Německý výkladový slovník uvádí pro slovo Flößerei považuje dopravu dřeva ve svázaném nebo nesvázaném stavu. Protože slovo plavení, plavectví představuje dopravu dřeva svázaného i nesvázaného.

Konferenci otevřel viceprezident Mezinárodní asociace plavců IATR a prezident hostujícího Svazu vltavanských spolků Vltavan Čechy Jaroslav Camplík. S krátkým proslovem vystoupil prezident Aaociace Frank Thiel, po něm přišli s pozdravy někteří hosté konference.

Dominik kardinál Duka ocenil Vltavany pospolitost vltavanských spolků a dbaní na tradice. Vystoupila poslankyně Věra Kovářová, senátor Jiří Oberfalzer, Věra Svobodová z ministerstva kultury České republiky.

O cestě Mezinárodní asociace plavců IATR k zápisu plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO hovořil její dlouholetý prezident Angel Portet. Ocenil i dovršení snah o vydání knihy o plavectví ve světě.

Frank Thiel, prezident Asociace přednesl zprávu o stavu žádosti šesti zemí – České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska – o zápis plavectví na světový seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO i potřebné další kroky. Ocenil práci Jaroslava Camplíka, Bernda Kramera na přípravě podkladů, významnou úlohu mělo české a především polské ministerstvo kultury. Nový prezident Asociace informoval o výsledcích první distanční valné hromady, která byla volební, setkali jsme se pouze na obrazovkách počítačů. Představil členy nově zvoleného výboru. Seznámil s kroky, které byly provedeny od valné hromady, uvedl úkoly, které nás čekají.

Po Thielově referátu převzal nový prezident od Jaroslava Camplíka nejvyšší vyznamenání spolku Vltavan Davle Řád Sv. Jana Nepomuckého.

Ohlédnutím do třicetileté historie Asociace byl příspěvek Johanna Kuhna z rakouských Korutan. Od polovina osmdesátých let se sešli nejprve plavci italští a španělští, resp. katalánští. V roce 1987 se Rakušané ze Štýrska a z Korutan vydali ke svým italským kolegům k řece Piava. V roce 1988 zorganizovali plavci z katalánského La Pobla de Segur ve Španělsku první mezinárodní setkání plavců. Pozvání přijali další španělské spolky z Aragonska a z Navarry, ale také plavci z Německa z Černého lesa / Schwarzwaldu, z rakouského údolí řeky Drávy i zástupci z Finska a Bosny a Hercegoviny. Další setkání se konalo i o rok později V listopadu 1989 se z iniciativy Angela Porteta a katalánského ministerstva kultury v Barceloně konala schůzka zástupců 9 plaveckých spolků z Itálie, Katalánska (Španělsko), Rakouska, Aragonska (Španělsko), Navarry (Španělska), Finska a Francie, i zástupci šesti obcí ze Španělska (Aragonska a Katalánska,), Itálie a Francie, jeden zástupce byl z katalánského ministerstva kultury. V roce 1990 se konalo třetí setkání plavců ve Finsku. Čtvrté setkání se konalo v roce 1991 u řeky Dráva v rakouských Korutanech. Bylo dohodnuto založení Mezinárodní asociace plavců IATR, byly zpracovány první stanovy, které byly podepsány 1. září 1991 ve Spital an der Drau. Toto datum lze považovat za den založení Asociace. Od té doby se ve funkci prezidenta Asociace vystřídali: Umberto Olivier (Itálie), Kurt Maier (Rakousko), Angel Portet (Katalánsko, Španělsko, nejdéle sloužící prezident), Miguel Gordo (Katalánsko, Španělsko), Jaroslav Camplík (Česká republika), Bernd Kramer (Německo), Frank Thiel (Německo).

Pokračovala tradice každoročních mezinárodních setkání, která byla přerušena až v letech 2020 a 2021 díky korona virové pandemii. U příležitosti 30. výročí Mezinárodní asociace plavců IATR byla vydána brožura v angličtině zpracovaná Johannem Kuhnem,

Připravuje se i německá mutace, po ní bude zveřejněn zde její text v češtině. Konference se konala také v době, kdy jeden z vltavanských spolků – Vltavan Praha slaví 150. výročí založení. Při této příležitosti byly vyneseny historické prapory, Z pověření spolku Vltavan Davle předal Jaroslav Camplík Řád Sv. Jana Nepomuckého Dominiku kardinálu Dukovi.

Dominik kardinál Duka předal knižní dar prezidentu Asociace Franku Thielovi a Jaroslavu Camplíkovi.

Po ukončení konference začala volná zábava,, prakticky první možné setkání plavců z různých států po více než 2 letech.

V sobotu 4. září dopoledne se vydali plavci na prohlídku Pražského hradu, poté přejeli do do Třebenic pod Slapskou přehradou. Čekala je nejdřív plavba kolesovým parníkem na vyhlídkovou plavbu romantickým údolím Vltavy ve vzdutí Štěchovické přehrady.

Po přistání vystoupili plavci k rekonstruovanému sloupu se sochou Sv. Jana Nepomuckého, kde se odehrál slavnostní akt předání diplomu se jmenováním obce Slapy mezinárodní plaveckou obcí a vlajky Mezinárodní asociace plavců IATR. Potom emeritní opat premonstrátského kláštera na Strahově Michael Josef Pojezdý požehnal soše Sv. Jana Nepomuckého a nedalekého Ferdinandova sloupu.

Tím program konference prakticky skončil. Ještě neformální setkání s občerstvením, pak společný odjezd do hotelu v Praze a návrat do domovů.