SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL – PŘEDÁNÍ ZNALOSTÍ NOVÉ GENERACI

Učebnice plaveckého učně

Učebnice plaveckého učně

Jistě přes dvacet let připravuje folklorní soubor Libín-S Prachatice projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který v sobě zahrnuje folklor, ukázky plavení dříví, lidová řemesla, atd. V roce 2018 jsme přišli s projektem Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci. V letech 2018 a 2019 byl projekt kofinancován z prostředků Evropské unie. Projekt běží i nadále.

Zahájení plavební sezóny 2023, děti vhazují dřevo

Zahájení plavební sezóny 2023, děti vhazují dřevo

Snažíme se zapojit do ukázek plavení dříví děti. Děti vhazují dříví, některé usměrňují plavené dříví plavebními háky, další vytahují plavené dřevo. A všichni, nejen děti, vyslechnou povídání o historii plavebního kanálu. Po plavení z rukou plavebního  převezmou děti, které se zapojily do plavení dříví a po pasování loveckým tesákem diplom plaveckého učně, K tomu ještě navíc učebnici a placku plaveckého učně.

Pasování plaveckého učně, foto Václav Šedivý

Pasování plaveckého učně na Jeleních Vrších, foto Václav Šedivý

Pasování plaveckých učňů vrchním plavcem Gebhardem Stockingerem při Dnu zážitků na Schwarzenberském kanálu u potoku Schrollenbach

Schwarzenberském kanálu u potoku Schrollenbach, footo Alfred Hofer, Mein Bezirk.at

Letos jsme připravili celkem 9 ukázek plavení dříví v sedmi termínech:

  • Jelení Vrchy, CZ:  13,05.2023, 24.06.2023, 15.07.2023, 13.08.2023
  • Schrollenbach, A: 20.05.2023, 02.08.2023
  • Ježová / Iglbach, CZ/A: 02.09.2023
Den zážitků u potoku Schrollenchach, vhazování dřeva

Den zážitků u potoku Schrollenchach, vhazování dřeva, foto Alfred Hofer, Mein Bezirk.at

Celkem bylo letos pasováno 126 nových plaveckých učňů, kteří pocházejí z:

Adamova u Českých Budějovic: 2; Bystřice u Benešova: 1;  Českých Budějovic: 10;  Českého Krumlova: 1;  Dobšic: 1;  Horní Plané: 2; Kaplice: 2;  Kladna: 5;  Louňovic p. Blaníkem: 2; Nebahov: 3;  Neratovic: 3;  Nové Pece: 2;  Osluchova: 1;  Ostravy: 2; Plzně: 2;  Prahy: 6;  Prachatic: 5;  Řehkovic: 1;  Strakonic: 3; Tehova: 1; Znojma: 2; Zvole: 1; Rakouska: 75.

Kromě toho provedl plavební ředitel devět besed na Základní škole ve Volarech ve dnech 24.- 26.05.2023, kterých se zúčastnilo zhruba 400 žáků školy od prvních po deváté třídy.

Učebnicí, ale také prezentací při besedách, provádí dvojice figurek – malých plavců Eliška a Jakob. Schwarzenberský plavební kanál prochází po území Čech a Rakouska, Eliška mluví česky, Jakob zase německy.

Prezentace na besedě na základní škole ve Volarech

Prezentace na besedě na základní škole ve Volarech. Kresba figurek Elisabet Studener

Z učebnice plaveckého učně

Z učebnice plaveckého učně. Kresba figurek Elisabet Studener

Beseda na základní škole ve Volarech

Beseda na základní škole ve Volarech

Cílem projektu je získat budoucí plavce, možná i plavebního ředitele.

Materiály projektu Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci dostali k dispozici i další spolky Mezinárodní asociace plavců IATR. Používá je i prezident Mezinárodní asociace plavců IATR Frank Thiel.

Materiály projektu používá i Mezinárodní asociace plavců IATR, foto Frank Thiel

Materiály projektu používá i Mezinárodní asociace plavců IATR, foto Frank Thiel