POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S KARLEM JANEM KNÍŽETEM ZE SCHWARZENBERGU

 

V sobotu 09. prosince 2023 v pravé poledne se v katedrále svatého Víta, Víta a Vojtěcha uskutečnilo při zádušní mši poslední rozloučení se státními poctami s Karlem Janem knížetem ze Schwarzenbergu. Následoval pohřeb do rodinné hrobky na Orlíku.

Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu zemřel 12. listopadu 2023 ve Vídni v 86. roce svého věku.

Již od středy 6. prosince do pátku 07.12.2023 byla rakev s tělem zemřelého vystavena v kostele Maltézského řádu Panny Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně.

Slavnostní rekviem se uskutečnilo v sobotu 16. prosince 2023 v katedrále Sv. Štěpána ve Vídni.

Zádušní mše byly slouženy v úterý 9. ledna 2024 ve farním kostele Sv. Matouše v rakouském Morau, ve čtvrtek 11. ledna 2024 v klášterním kostele Panny Marie Pomocné v německém Schwarzenbergu, v úterý 16. ledns 2024 v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory, ve středu 17. ledna 2024 v kostele Sv. Prokopa ve Starém Sedle v Orliku nad Vltavou a ve čtvrtek 18. ledna 2024 ve farním kostele Sv. Víta v Českém Krumlově.

Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu byl potomkem rodu, který nechal postavit na schwarzenberském českokrumlovském  panství Krumlovsko-vídeňského plavebního kanálu.

Kanál dnes nese jméno jeho rodu.

Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu v roce 2000 zadal namalování nového obrazu pro Rosenauerovu kapličku Korunování Panny Marie u křížení plavebního kanálu s Jezerním potokem. Kníže byl přítomen na mši svaté při znovuvysvěcení kapličky 20. srpna 2000.