JELENÍ SMYK NA JELENÍCH VRŠÍCH PO VÝZNAMNÝCH VÍKENDOVÝCH SRÁŽKÁCH, 28.08.2023

21, srpna 2021 ve večerních hodinách spadla na Šumavě mimořádná srážka, na meteorologické stanici Nová Pec bylo naměřeno během 74 minut 59,2 mm. V oblasti Jeleních Vrchů byla srážka pravděpodobně ještě prudší. Mimořádná srážka způsobila rozsáhlé škody na Jelením smyku, který vytéká je plavební nádrže Jelení jezírko / Hirschbach-Klause.  Jelení smyk je součástí národní technické památky Plavební kanály na Šumavě (Schwarzenberský plavební kanál, vč. Jeleního smyku a dalších staveb, Vchynicko-tetovský kanál a Kaplický potok).

Jelení smyk poškozený po průtrži mraků 25.07.2021, foto Pavel Štětina 26.07.2021

Jelení smyk poškozený po průtrži mraků 25.07.2021, foto Pavel Štětina 26.07.2021

V závěru roku 2022 byla provedena rekonstrukce, kterou pro Správu Národního parku Šumava provedla firma VKB Stavby s.r.o. ve výborné kvalitě.

Technika firmy VKB Stavby na Jelením smyku

Technika firmy VKB Stavby na Jelením smyku

I v srpnu roku 2023 přišly po delší době s tropickými teplotami a prakticky beze srážek silné deště. 26.08.2023 spadlo v Nové Peci 87,4 mm, o den později napršelo 21,6 mm, 28.08.2023 37,2 mm.

Protože přišla informace, že Jelení smyk byl opět vážně poškozen, provedl vrchní plavec Pavel Štětina pochůzku po trase Jeleního smyku k zaústění Jeleního smyku do tzv, Starého kanálu Schwarzenberského plavebního kanálu u stavidel na Jelením potoku.

Plavební nádrž Jelení jezírko, foto Pavel Štětina,  28.08.2023 16:45

Při pochůzce bylo zjištěno, že dosud nedošlo k viditelnému poškození Jeleního smyku.

Jelení smyk, foto Pavel Štětina, 28.08.2023 17:03

Jelení smyk, foto Pavel Štětina, 28.08.2023 16:53