UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU NA JELENÍCH VRŠÍCH, 25.06.2022

Před plavením

To bylo jistě pro mnoho z těch, kteří si plánovali šumavský výlet, možná právě na Jelení Vrchy, velkým otazníkem.

Před plavením

V sobotních programu šumavských akcí byla druhá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu během 25. novodobé plavební sezóny.
Na Jeleních Vrších byl klid, ticho, turisté jakoby se této šumavské horské vesničce jejíž vznik byl svázán úzce se stavbou velkého plavebního zařízení na českokrumlovském schwarzenberském panství, jak o plavebním kanálu již v roce 1828 psal Ernst Mayer, ředitel panství, vyhnuli. Jen občas podél kanálu okolo dřevěné sochy plavce Hynka, který byl připraven s modrobílou vlajkou, projeli cyklisté, ani se nezastavili, nebo prošel pár turistů s pejskem na procházce, z Jeleních Vrchů kousek do lesa a zase zpět. Ani expozice o Schwarzenberském plavebním kanálu skoro nikoho nepřitáhla.
Srovnaná hranice palivového dříví na břehu kanálu, připravené plavební háky na dlouhých tyčích, vzdutá voda v kanálu i ten plavec Hynek s vlajkou napovídaly, že se něco chystá, jen diváci žádní. Opravdu těsně před druhou hodinou už byli připraveni plavci v modrých vestičkách s klobouky na hlavách.

Před plavením

A také první přihlížející. Nejdřív jen snad desítka, s tím jak vedle sochy plavce Hynka se rozpovídal o historii plavebního kanálu plavební ředitel Hynek Hladík, pomaloučku přibývali další.
Došlo na plavební rozkaz:
„Plavební rozkaz č.2/2022 k provedení ukázkové plavby dříví Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 25. června 2022 na Jeleních Vrších.
Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 (od sochy plavce Hynka) na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku.
Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva. Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude ve dvě hodiny po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Hynek Hladík, plavební ředitel
Dáno v Prachaticích dne 13. června LP 2022.“

Vhazování dřeva

Pak již plavební ředitel vyzval přítomné děti, aby naházely do vody připravené dřevo, tatínkové se ujali plavebních háků, plavci ve vestičkách a kloboucích otevřeli stavidla a polena se „rozeběhla“ po kalné hladině vodního proudu.
Po skončení ukázky převzaly děti z Volar, Českých Budějovic a Prachatic, které pomáhaly při plavení, diplomy plaveckých učňů.
Další ukázka plavení dříví se bude konat v sobotu 16. července v rámci Hiršperské slavnosti, kterou uspořádají občané Jeleních Vrchů a Nové Pece ve spolupráci s obecním úřadem v Nové Peci. Slavnost začne v poledne, dříví se bude plavit o půl třetí.
Během 25. novodobé plavební sezóny poplují polena po hladině Schwarzenberského plavebního kanálu ještě 03.08.2022 u potoku Schrollenbach na rakouském úseku plavebního kanálu, 14.08.2022 opět na Jeleních Vrších v rámci folklorní Jelenovršské slavnosti a 17.09.2022 u hraničního potoku Ježová / Iglbach.
Kromě toho se 20.08.2022 bude u Rosenauerovy kapličky konat plavecká poutní mše svatá a 03.09.2022 u Rosenauerova pomníku nedaleko bavorských hranic se bude vzpomínat na geniálního stavitele Schwarzerzenberského plavebního kanálu (když to technická situace na kanálu umožní, na krátkém úseku budou plout polena).
Nelze vyloučit, že v letošním roce budou plout klády a polena na nově rekonstruovaném Želnavském smyku, o termínech zatím není rozhodnuto.
V závěru letošního roku se očekává, že bude plavectví (dřeva) zapsáno z iniciativy Mezinárodní asociace plavců IATR a plaveckých spolků z České republiky, Lotyšska, Německa, Rakouska a Španělska zapsáno na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. V České republice je na na národním seznamu kulturního dědictví zapsáno vorařství, ovšem v evropském měřítku jde nejen o plavení dřeva svázaného ve vorech, ale také o volnou plávku dřeva na řekách a v plavebních kanálech.
V případě, že bude plavectví (dřeva) zapsáno na seznam  světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, přibydou na pozvánky na akce projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu ještě loga UNESCO a Světového kulturního dědictví.