ZÁVĚR 26. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY U POTOKA JEŽOVÁ / IGLBACH, 02.09.2022 SCHWEMMSAISONABSCHLUSS BEIM IGLBACH/JEŽOVÁ, 02.09.2022

Závěr 25. novodobé plavební sezóny. Foto Jiří Brandner

Závěr 25. novodobé plavební sezóny. Foto Jiří Brandner

Závěr 26. novodobé plavební sezóny se setkáním s folklorem a s plavením dříví – Libín-S Prachatice ve spolupráci s Tourismusverband Böhmerwald a s.p. Lesy České republiky

13:00 Zahájení slavnosti zakončení 26. novodobé plavební sezóny, Libín-S Prachatice + muzika z Horních Rakous / Eröffnung des Festes zum Schwemmsaisonabschluss, Libín-S Prachatice + Musik aus Oberösterreich

14:00 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu, přípitek na závěr plavební sezóny, předání plavebního věnce / Etwas von der Geschichte des Schwarzenbergischen Schwemmkanals, Trinkspruch zum Schwemmsaisonabschluss, Schwemmerkranzüberreichen

14:30 Ukázka plavení dříví / Schauschwemme

cca / ca. 15:00 Pasování nových plaveckých učňů / Urkundenübergabe an die neuen Schwemmerlehrlinge

cca / ca. 15:00 Doznění slavnosti závěru 26. plavební sezóny / Abklang des Festes zum Schwemmsaisonabschluss

V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce. U nás u Schwarzenberského plavebního kanálu je dětská práce žádoucí, děti, budoucí plavečtí učni budou vhazovat dříví k plavení, si budou moci vyzkoušet práci s plavebním hákem při vytahování dříví. Nově bychom rádi, aby si děti mohli zkusit práci s pilou, aby si mohli odnést vlastnoručně uříznutý „talíř“ ze špalku. Kdo se z dětí zapojí do plavení dříví, bude plavebním ředitelem pasován za plaveckého učně, dostane nejen diplom plaveckého učně, ale také učebnici a placku! / In der ganzen Europäischen Union ist die Kinderarbeit verboten. Bei uns am Schwarzenbergischen Schwemmkanal die Kinderarbeit erwünscht ist. Die zukünftige Schwemmerlehlinge bei der Schwemme das Holz einwerfen werden, sie können auch die Arbeit mit der Schwemmhacke probieren, möglich auf ein „Holzteller“  mit der Säge abschneiden. Die Kinder, die bei der Schwemme aktiv werden, bekommen danach vom Schwemmdirecteur die Urkunde, einen Lehrbuch und eine Stecker für die  Schwemmerlehrlinge!

Libín-S Prachatice, z.s. zajišťuje na místě slavnosti občerstvení se studenými i teplými nápoje, s něčím s grilu, párky, domácí sladkosti a spoustu dalšího. / Der Verein Libín-S Prachatice, z.s., während des Feste einen Imbiss mit den kalten und warmen Getränken, mit dem Grill, mit den Würstel, mit den hausgemachten Süssigkeiten  besorgt.

Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven či zrušen z organizačních a finančních důvodů! / Änderungen oder Aufhebung aus finanziellen und/oder organisatorischen Gründen vorbehalten!