TERMÍNY AKCÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU VE 27. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNĚ 2024

27. plavební sezóna

11.05.2024, Jelení Vrchy, zahájení 27. novodobé plavební sezóny, setkání s folklorem, setkání s plavebním dříví, výplata nájemného za skulpturu Strážce, pasování plaveckých učňů, děti kreslí les a plavení dříví

25.05.2024, u potoku Schrollenach (A), Den zážitků u plavebního kanálu – 3 ukázky plavení dříví, jak se kanál kdysi zaměřoval, přibližování dřeva k plavebnímu kanálu koňmi, pasování plaveckých učňů, program pro děti i dospělé

08.06.2024, Želnavský smyk, ukázka plavení dříví na Želnavském smyku u Nové Pece, akce VLS Horní Planá ve spolupráci s Libín-S Prachatice, z.s. Program bude upřesněn.

15.06.2024, Jelení Vrchy, setkání s plavením dříví, 25. výročí jmenování plavebního ředitele, pasování plaveckých učňů

13.07.2024, Jelení Vrchy, Hiršperský den, program občanů Nové Pece a Jeleních Vrchů, setkání s plavením dříví, pasování plaveckých učňů,

31.07.2024, u potoku Schrollenbach, ukázka plavení dříví, pasování plaveckých učňů

11.08.2024, Jelení Vrchy, Jelenovršská slavnost, setkání s folklorem, setkání s plavením dříví, pasování plaveckých učňů, děti kreslí les a plavení dříví

24.08.2024, Rosenauerova kaplička u Jeleních Vrchů, plavecká poutní mše svatá

31.08.2024, u potoka Ježová / Iglbach, závěr 27. novodobé plavební sezóny, setkání s folklorem, Den s LČR s lesní pedagogikou, setkání s plavením dříví, pasování plaveckých učňů, děti kreslí les a plavení dříví

07.09.2024, u Rosenauerova pomníku nedaleko bavorských hranic, vzpomínání na Josepha Rosenauera, stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu a knížecího plavebního ředitele

26. novodobá plavební sezóna 2023