ZAHÁJENÍ 27. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU, JELENÍ VRCHY, 11.05.2024