TERÉNNÍ VYUKA STUDENTŮ U3V – SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL V RAKOUSKU, 11.06.2019