PRVNÍ UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ V ROCE 2021 PO KOVIDOVÝCH OMEZENÍCH, 19.06.2021

První letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu

V sobotu 19. června začala na Jeleních Vrších 24. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. Již před druhou odpoledne vyprávěl plavební ředitel Hynek Hladík o historii Schwarzenberského plavebního kanálu.

Stavba „modré stuhy“ plavebního kanálu začala v květnu roku 1789, první etapa skončila v roce 1793, když dospěla do oblasti dnešních Jeleních Vrchů. Pokračování se kanál dočkal zhruba o 30 let později, kdy kanál dosáhl až téměř k bavorským hranicím. Plavební kanál, kterému se tehdy říkalo Krumlovsko-vídeňský, sloužil téměř 100 let pro plavení palivového dříví ze severních úbočí Šumavy především na schwarzenberském panství Český Krumlov pro tehdejší císařské hlavní město Vídeň. V druhé polovině s nástupem uhlí, kterým se začalo topit, poklesl zájem o šumavské dřevo, proto v roce 1891 byla vídeňská plavba ukončena.

Plavební ředitel přečetl první letošní plavební rozkaz.

Ještě než byl dán pokyn ke vhození polen na hladinu plavebního kanálu, požehnal P. Karel Falář z Volar nastávající plavební sezóně. Po jeho slovech a kapkách svěcené vody, které dopadly nejen na hladinu Schwarzenberského plavebního kanálu, na připravená polena a štěpiny na jeho břehu, na plavce i na diváky už byly připraveny děti, aby se ujaly funkce plaveckých učňů.

Dřevo srovnané na břehu naházely do kanálu, pak již plavci otevřeli stavidla, aby se polena „rozeběhla“ k dnešnímu cíli vzdálenému téměř 200 sáhů.

Po plavení pasoval Hynek Hladík mladé pomocníky na plavecké učně.

Příští ukázka plavení dříví proběhne 17.07.2021 na Jeleních Vrších. Další jsou nachystány 04.08.2021 u potoka Schrollenbach v Rakousku (místo ukázky není daleko od hraničního přechodu Kyselov – Diendorf, nebude chybět hudební zarámování a občerstvení), 15.08.2021 opět na Jeleních Vrších (hlavní akce roku – Jelenovršské slavnosti spojené s vystoupením folklorního souboru Libín-S Prachatice), 04.09.2021 na samém začátku Schwarzenberského plavebního kanálu nedaleko od bavorských hranic (vzpomínání na Josepha Rosenauera), závěr 24. novodobé plavební sezóny bude 18.09.2021 u hraničního potoku Ježová – Iglbach (opět s folklorem). Kromě toho se 21.08.2021 uskuteční plavecká poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie u Jeleních Vrchů.