PLAVENÍ DŘÍVÍ U JEŽOVÉ / IGLBACH, 09.06.2019

9.06.2016 se za krásného letního počasí uskutečnila druhá letošní ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu u hraničního potoku Ježová / Iglbach.

Plavební ředitel Hynek Hladík přijel k Ježové někdy kolem dvanácté. Okolo projížděli cyklisté (většinou na elektrokolech), často ani nezastavili.

Jedna německy mluvící rodinka udělala pauzu, děti si máchaly nohy ve vodě kanálu přímo na hranicích (a voda byla přímo ledové). Tatínek šel pomáhat plavebnímu řediteli vztyčit vlajky. Vlajka Evropské unie, Rakouska, České republiky, to je jasné, ale co ta poslední, modře a bíle pruhovaná – čtyři modré a čtyři bílé. „Co je to za vlajku?“, ptal se německy mluvící tatínek. „Není to vlajka státní! Víte kdo nechal postavit tenhle plavební kanál?“, zněla odpověď. „Schwarzenberg! To je schwarzenberská vlajka?“

Rodinka odjela, prý do Sonnenwaldu.

„Tak na shledanou při plavení!“, loučil se plavební ředitel. „Jestli to stihneme!“, zněla odpověď, „Führt euch! Provázej vás!“

Na opravdu zvláštním kole přijel jednatel organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald Reinhold List. Čím bylo to to kolo zvláštní? Jeho rám je ze dřeva, resp. překližky.

Kolem jedné už byly lavice na obou březích hraničního potoku skoro plné, na obou stranách zněla němčina, postupně přibývala i čeština. Přijeli i plavci, Franz a Johann, později i Walter, Eberhard a Helga. Všichni oblečeni stejně jako plavci kdysi. Franz, Walter a Eberhard měli na nohou dřeváky.

Před druhou hodinou přišla velká skupina turistů vedená dalším z plavců – Ewaldem.

A Hynek Hladík se dal do vyprávění o Schwarzenberském plavebním kanálu. Jeho historie začala v květnu 1789 necelé dva kilometry odtud – na hlavním evropském rozvodí v místě, které na současných mapách je označeno U Korandy, podle posledního hajného, který bydlel ve vesničce Rosenhügel, v překladu Růžový Vrch.

O půl třetí pozval plavební ředitel plavce postávající na můstku přes kanál k sobě, aby je představil přihlížejícím (plavcům nebo divákům?).

Pak se slova ujal Reinhold List. Vrátil se také do historie.

„Za Schwarzenbergů při plavení dřeva pracovaly celé stovky plavců, vše bylo důkladně organizované. Řízením plavby byl pověřen plavební ředitel, prvním byl stavitel plavebního kanálu Joseph Rosenauer. I my, po rekonstrukci kanálu jsme sestavili nový personál. Zhruba dvacet let je to tahle parta plavců. Před dvaceti lety jsme pověřili Hynka Hladíka výkonem funkce plavebního ředitele. Před dvaceti lety převzal Hynek Hladík jmenovací listinu, kterou později podepsal i Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu. Hynku, předávám ti pamětní listinu, která připomíná tvých 20 let ve funkci plavebního ředitele.“ Hynek převzal také velkou láhev schägelského piva a krabici s jakýmisi dobrůtkami.

Nadešel čas k přečtení plavebního rozkazu:

„Plavební rozkaz č.2/2019 k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkové plavení dříví v neděli dne 9. června 2019 v oblasti křížení s potokem Ježová.

Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) k sáhovému kameni 112 (na českém území). Splaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva. Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.“

K rozkazu plavební ředitel ještě dodal, že spolu s Tourismusverband Böhmerwald připravil Libín-S Prachatice projekt Schwarzenberský plavební kanál – předání zkušeností mladé generaci.

To je jedním z důvodů, proč u nás na Schwarzenberském plavebním kanálu, na rozdíl od celé Evropské unie, je dětská práce nejen povolena, ale dokonce je žádoucí. „Děti půjdou vhazovat dříví!“, dodal.

„Již třetím rokem přednáším na Jihočeské univerzitě v rámci Univerzity třetího věku o Schwarzenberském plavebním kanálu a o plavení dřeva na Šumavě. Nyní se vydáváme na exkurze, příští úterý se vydáme na Schwarzenberský plavební kanál v Rakousku. Při této exkurzi bude provedena praktická zkouška z plavení. Čtyři studentky však se v úterý nemohou zúčastnit, proto praktickou zkoušku vykonají dnes při ukázce plavení dřeva. Musí se zúčastnit vhazování dřeva, vlastního plavení i vytahování dřeva. Takže to nebude práce pouze pro děti, ale také pro zkoušené seniorky.“

Za chvíli se polena vydala z Rakouska přes státní hranice do Čech. Ostatně pouze u hraničního potoka Ježová / Iglbach putuje surové dřevo z Rakouska do Čech, na ostatních místech je to právě opačně. Nějakých čtyři sta metrů za hranicemi byla vytažena na českém území z vody. Plavení skončilo.

Plavci ještě poseděli u českého piva a českých chlebíčků.

Ukázka plavení dříví u Ježové / Iglbach je součástí projektů Libín-S Prachatice, z.s,, Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí mladé generaci spolufinancování z prostředků Evropské unie Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 a Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu spolufinancování z grantu Jihočeského kraje.

Příští ukázka plavení dříví se koná v sobotu 15.06.2019 ve 14:00 hodin na Jeleních Vrších.