JELENOVRŠSKÉ SLAVNOSTI S FOLKLOREM A PLAVENÍM DŘÍVÍ, 15.08.2021

V neděli 15.08.2021 se na Jeleních Vrchách uskutečnil další ročník Jelenovršské slavnosti.

Letos je však hodně věcí díky koronavirové pandemie jinak. Stejně jako v předchozích letech byla Jelenovršská slavnost součástí hranice překračujících projektů folklorního spolku Libín-S Prachatice Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci. Jelenovršská slavnost byla po dlouhé vynucené přestávce první příležitostí k prezentaci folklorního souboru Libín-S Prachatice, ale i první příležitostí k setkání s rakouskými přáteli.

Myšlenka spojení folkloru a plavení dříví, ze které vychází projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu vychází ze slov ředitele českokrumlovského schwarzenberského panství Ernesta Mayera z roku 1828. Mayer byl jedním z prvních, kteří zveřejnili podrobný popis Krumlovsko-vídeňského plavebního kanálu, jak byl tehdy nazýván Schwarzenberský plavební kanál.

Plavební kanál sloužil k plavení palivového dřeva ze severních úbočí Šumavy na povodí Vltavy přes hlavní evropské rozvodí k řece Große Mühl a po ní k Dunaji, aby bylo připraveno k dopravě na lodích po Dunaji do císařského hlavního města Vídně.

K vytahování dřeva z Große Mühl bylo potřeba 300 až 350 plavců. Tolik volného personálu v okolí nebylo, proto každoročně přicházely celé skupiny mladých mužů a žen z jihu Čech – z Prácheňského kraje, tedy Strakonicka, Písecka, Prachaticka. Práce to byla velmi těžká, pracovalo se od pěti ráno do sedmi večer, byla jen hodinová přestávka na oběd. Večer, k překvapení ředitele panství a plavebního ředitele Mayera vytáhli ze svých zavazadel housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, téměř každý večer se hrálo, zpívalo a tancovalo. Mayer k tomu poznamenal: „Tanec není tím nejlepším způsobem k odpočinutí unavených údů!“ Ale v pět ráno již stáli plavci u vykládacích kanálů a nebyly na nich vidět stopy po dlouhém večeru a krátké noci.

Libín-S Prachatice přivedl opět k plavebnímu kanálu lidové písničky, muziku a tanec. Ale také plavení dříví. Při vystoupení na Jeleních Vrších předvedl průřez svým programem. Nezapomněl však ani na taneční pásmo Plavci, připomínající práci plavců.

Ukázka plavení dříví byla poněkud jiná, než v minulých letech. Jelení Vrchy postihla silná průtrž mračen, která přinesla obrovské množství vody, které přitékalo především Jelením smykem. Voda měla nesmírnou sílu, brala sebou přes tunu vážící opracované bloky opevnění smyku, ale i z opevnění vlastního kanálu.

Při plavení nebylo možné zvýšit průtok v kanálu otevřením stavidel na plavební nádrži Jelení jezírko nedalo Jeleních vrchů. Do odpadu z Jezírka se totiž zřejmě dostal kus rašelinného ostrova, které po jeho hladině plují. Plavilo se tedy jen za nejmenšího vodního průtoku, ale také na mnohem kratší vzdálenost.

Do plavení se zapojily také děti, které po plavení ocenil plavební ředitel Hynek Hladík při malém ceremoniálu, když je určil plaveckými učni. Na potvrzení dostaly děti diplom a učebnici plaveckého učně.

Po plavení dříví slavnost dozněla folklorem.

Nejbližší akcí u Schwarzenberského plavebního kanálu bude sobotní plavecká poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky 21.08.2021. 24. novodobá plavební sezóna skončí 18.09.2021 u hraničního potoku Ježová / Iglbach.