ZAHÁJENÍ 26. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY, JELENÍ VRCHY, 13.05.2023

Zahájení 25. novodobé plavební sezóny

Zahájení 26. novodobé plavební sezóny se setkáním s folklorem a se setkáním s plavením dříví

12:30 Otevření slavnosti na zahájení 26. novodobé plavební sezóny. Po zahajovacím tanci folklorního souboru Libín-S Prachatice slovo plavebního ředitele Hynka Hladíka, zdravice starosty obce Nová Pec Martina Hrbka, představitele rakouské kulturní iniciativy Sunnseitn Gottharda Wagnera. Starosta obce Nové Pece předá zástupci Sunnseitn roční nájemné za skulpturu Strážce / Wächter. Poté na pódium rakouská kapela Wiadawö posílená muzikanty Libín-S Prachatice.

13:15 Setkání s folklorem v podání dětského folklorního souboru Libíňáček z Prachatic

13:45 Setkání s folklorem – Libín-S Prachatice

14:15 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Povídání plavebního ředitele. U „Plavce Hynka“ na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu u domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

14:30 Ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Od domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

15:00 Kapela Libín-S Prachatice před stodolou domu čp. 13  s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Pasování nových plaveckých učňů – před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Doznění Jelenovršské slavnosti se setkáním s folklorem, pódium Jelení Vrchy s dětským folklorním souborem Libíňáček a folklorním souborem Libín-S Prachatice

V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce. U nás u Schwarzenberského plavebního kanálu je dětská práce žádoucí, děti, budoucí plavečtí učni budou vhazovat dříví k plavení, si budou moci vyzkoušet práci s plavebním hákem při vytahování dříví. Kdo se z dětí zapojí do plavení dříví, bude plavebním ředitelem pasován za plaveckého učně, dostane nejen diplom plaveckého učně, ale také učebnici a placku!

Libín-S Prachatice, z.s. zajišťuje na místě slavnosti občerstvení se studenými i teplými nápoje, s něčím s grilu, párky, domácí sladkosti a spoustu dalšího.

Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven či zrušen z organizačních a finančních důvodů!