SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ – SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL, BAVORSKÁ NIVA, 07.05.2022, KŘIŽOVATKA NA PALÍRNĚ U NOVÉ PECI

   
10:00 trubači, přivítání účastníků, proslovy
10:15 historie plavení dřeva, Hladík (LČR)
10:45 folklor z jižních Čech a Horních Rakous (předpokládá se Libín-S Prachatice, zda někdo z Rakouska, není tč. známé) (LČR)
11:00 lesní pedagogika (LČR,  VLS)
12:00 ukázka plavení dříví (VLS)
13:00 folklor z jižních Čech a Horních Rakous (předpokládá se Libín-S Prachatice, zda někdo z Rakouska, není tč. známé) (LČR)
13:15 historie plavení dřeva, Hladík (LČR)
13:45 lesní pedagogika (LČR,  VLS)
14:45 trubači, závěrečné proslovy (VLS)
15:00 ukončení akce
Změna termínu i programu je vyhrazena! Temín i program může být upraven z organizačních důvodů!