KALENDÁŘ VYSTOUPENÍ LIBÍN-S PRACHATICE V ROCE 2023

13.05.2023Zahájení 26. novodobé plavební sezóny se setkáním s folklorem a se setkáním s plavením dříví – hosté Wiadawö (Rakousko) + Libíňáček Prachatice

Jelenovršská slavnost 14.08.2022

Jelenovršská slavnost 14.08.2022

12:30 Otevření slavnosti na zahájení 26. novodobé plavební sezóny. Po zahajovacím tanci folklorního souboru Libín-S Prachatice slovo plavebního ředitele Hynka Hladíka, zdravice starosty obce Nová Pec Martina Hrbka, představitele rakouské kulturní iniciativy Sunnseitn Gottharda Wagnera. Starosta obce Nové Pece předá zástupci Sunnseitn roční nájemné za skulpturu Strážce / Wächter. Poté na pódium rakouská kapela Wiadawö posílená muzikanty Libín-S Prachatice.

13:15 Setkání s folklorem v podání dětského folklorního souboru Libíňáček z Prachatic

13:45 Setkání s folklorem – Libín-S Prachatice

14:15 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Povídání plavebního ředitele. U „Plavce Hynka“ na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu u domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

14:30 Ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Od domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

15:00 Kapela Libín-S Prachatice před stodolou domu čp. 13  s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Pasování nových plaveckých učňů – před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Doznění Jelenovršské slavnosti se setkáním s folklorem, pódium Jelení Vrchy s dětským folklorním souborem Libíňáček a folklorním souborem Libín-S Prachatice

27.05.2023 – Oslava 155. výročí povýšení Vlachova Březí na město

Vlachovo Březí

Vlachovo Březí

17:00 Průvod městem, kterého se zúčastní i Libín-S Prachatice zakončený shození kozla z kostelní věže (Vlachovo Březí má ve znaku kozlí hlavu)

17:30 – 18:00 Vystoupení Libín-S Prachatice na ozvučeném pódiu

08.07.2023 – Hudební festival Pod lípou v Jámě

Hudební festival Pod lípou v Jámě

12:00 – 13:00 hod. Libín-S Prachatice

13.08.2023 Jelenovršská slavnost se setkáním s folklorem a plavením dříví

Jelenovršská slavnost

12:45 Pozvání na slavnost před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL, kapela Libín-S Prachatice

13:00 Zahájení slavnosti, setkání s folklorem, Libín-S Prachatice se svými možnými hosty, pódium Jelení Vrchy

14:00 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Povídání plavebního ředitele. U „Plavce Hynka“ na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu u domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

14:30 Ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Od domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Pasování nových plaveckých učňů – před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Doznění Jelenovršské slavnosti se setkáním s folklorem, pódium Jelení Vrchy

02.09.2023 – Závěr 26. novodobé plavební sezóny se setkáním s folklorem a s plavením dříví – Libín-S Prachatice ve spolupráci s Tourismusverband Böhmerwald a s.p. Lesy České republiky- hostem bude Krumlovská dudácká kapela

Závěr 25. novodobé plavební sezóny u potoku Ježová, Libín-S Prachatice

Závěr 25. novodobé plavební sezóny u potoku Ježová, Libín-S Prachatice

13:00 Zahájení slavnosti zakončení 26. novodobé plavební sezóny, Libín-S Prachatice + Krumlovská dudácká kapela + muzika z Horních Rakous

14:00 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu, přípitek na závěr plavební sezóny, předání plavebního věnce

14:30 Ukázka plavení dříví

cca 15:00 Pasování nových plaveckých učňů

cca 15:00 Doznění slavnosti závěru 26. plavební sezóny

12.-16.10.2023 – Světový folklorní festival Côte d´Azur – Diano Marina – Sanremo – Cannes (Itálie, Francie) – termín byl organizátory zrušen

ZRUŠENO

ZRUŠENO

14.10.2023 11:30 – 13:00 vystoupení souborů na pěší zóně v Sanremo

14.10.2023 14:30 – 16:30 vystoupení souborů na Croisette v Cannes

15.10.2023 15:00 – defilé všech souborů v centru Diano Marina

15.10.2023 16:00 – vystoupení souborů na jevišti v centru Diano Marina