JELENOVRŠSKÁ SLAVNOST S FOLKLOREM A S PLAVENÍM DŘÍVÍ, JELENÍ VRCHY, 13.08.2023 HIRSCHBERGENER FEST MIT DER FOLKLORE UND HOLZSCHWEMME, JELENÍ VRCHY / HIRSCHBERGEN / CZ

Jelenovršská slavnost

Jelenovršská slavnost se setkáním s folklorem a s plavením dříví

12:45 Pozvání na slavnost před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL, kapela Libín-S Prachatice

13:00 Zahájení slavnosti, setkání s folklorem, Libín-S Prachatice se svými možnými hosty, pódium Jelení Vrchy

14:00 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Povídání plavebního ředitele. U „Plavce Hynka“ na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu u domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

14:30 Ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Od domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Pasování nových plaveckých učňů – před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

cca 15:00 Doznění Jelenovršské slavnosti se setkáním s folklorem, pódium Jelení Vrchy

V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce. U nás u Schwarzenberského plavebního kanálu je dětská práce žádoucí, děti, budoucí plavečtí učni budou vhazovat dříví k plavení, si budou moci vyzkoušet práci s plavebním hákem při vytahování dříví. Nově bychom rádi, aby si děti mohli zkusit práci s pilou, aby si mohli odnést vlastnoručně uříznutý „talíř“ ze špalku. Kdo se z dětí zapojí do plavení dříví, bude plavebním ředitelem pasován za plaveckého učně, dostane nejen diplom plaveckého učně, ale také učebnici a placku!

Libín-S Prachatice, z.s. zajišťuje na místě slavnosti občerstvení se studenými i teplými nápoje, s něčím s grilu, párky, domácí sladkosti a spoustu dalšího.

Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven či zrušen z organizačních a finančních důvodů!