ZPRÁVA O ČINNOSTI LIBÍN-S PRACHATICE, z.s. V ROCE 2022

 I.
Programové aktivity v roce 2022

V roce 2022 se postupně začaly otevírat možnosti po končící pandemii covid-19. I v roce 2022 byly zásadní projekty Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2022 a Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci.

Od srpna 2021 se členům Libín-S Prachatice, z.s., otevřena se znovu možnost scházet a zkoušet, ale i vystupovat. Příležitostí k vystupování zatím však nebylo mnoho. Chystali jsme se po koronavirové pandemii na festival do Severní Makedonie, který nakonec nevyšel. Na podzim jsme měli pozvání do Bavorska, ani to nevyšlo.

V uplynulém roce končil velký projekt státních podniků Vojenské lesy a statky České republiky, Lesy České republiky a rakouské organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald nazvaný Kulturní a přírodní dědictví, Schwarzenberský plavební kanál, Bavorská niva. Počátkem května – 07.05.2022 – byl slavnostně tento projekt uzavřen, na slavnost u zrekonstruovaného Želnavského smyku byl přizván i folklorní soubor Libín-S Prachatice. Bohužel, nevyšlo počasí, ke sledování akce byl potřeba deštník nebo pláštěnka, kolem pódia také pořádné boty, byla tam spousta bláta.

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu je společný s rakouským partnery – organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a plaveckým spolkem Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal – Böhmerwald.

V roce 2022 jsme oproti roku předchozímu realizovali všechny akce u Schwarzenberského plavebního kanálu až na jednu tak, jak byly naplánovány.

14.05.2022 jsme tradičně zahájili 25. novodobou plavební sezónu na Jeleních Vrších s folklorním vystoupením a s plavením dříví. Na zahájení přijel, podobně jako v uplynulých letech Gotthard Wagner z Rakouska se svou skupinkou Wiadawö.

Vzhledem k technickému stavu Schwarzenberského plavebního kanálu v oblasti Zvonkové byl po dohodě s Tourismusverband Böhmerwald termín 11.06.2022 Zvonková / Sonnenwald u potoku Pestřice (CZ / A) s ukázkou plavení dříví a hornorakouské lidové kultury.

V červnu 2022 se zúčastnila dvoučlenná delegace Libín-S Prachatice, z.s., a plavců ze Schwarzenberského plavebního kanálu ve složení Hynek Hladík a Jiří Borovka mezinárodního setkání plavců v bosenském Sarajevu. Součástí setkání byla valná hromada Mezinárodní asociace plavců IATR a plavba na vorech po řece Drina.

Dalších několik akcí projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2022  bylo bez folkloru, byli jsme ale pořadatelé či spolupořadatelé:

 • 06.2022 na Jeleních Vrších – plavení dříví
 • 07.2022 na Jeleních Vrších – Hiršperská slavnost občanů Jeleních Vrchů a Nové Pece s plavením dříví – pořádali opět již tradičně občané Jeleních Vrchů

Na začátku července (01.-05.07.2022) jsme měli odletět na Kostoski folklorní festival do Ohridu v Severní Makedonii. Letět jsme měli přes Vídeň. Bohužel téměř na poslední chvíli byl odlet leteckou společností zrušen.

Program projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2022 pokračoval v srpnu a v září:

 • 08.2022 u potoku Schrollenbach v Rakousku s plavením dříví
 • 08.2022 na Jeleních Vrších – Jelenovršská slavnost s folklorem a s plavením dříví za účasti Libín-S Prachatice
 • 08.2022 plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky
 • 09.2022 vzpomínání na Josepha Rosenauera u Rosenauerova pomníku nedaleko bavorských hranic s položením kytice květin u pomníku
 • 09.2022 závěr 25. novodobé plavební sezóny u hraničního potoku Ježová / Iglbach s folklorem a s plavením dříví za účasti Libín-S Prachatice

Při všech ukázkách plavení dříví jsme se snažili zapojit pokud možno všechny přítomné děti. Každé z dětí, které se podílely na plavení dříví při malém ceremoniálu byly pasovány poklepáním loveckého tesáku na rameno na plavecké učně, dostaly od plavebního ředitele diplom osvědčující, že jsou plaveckými učni a také učebnici plaveckého učně. Tím jsme pokračovali v realizaci projektu Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci.

Po dvouleté koronavirové přestávce jsme dostali pozvánku na Mezinárodní den lidové hudby v bavorském Aldersbachu na 25.09.2022. Přípravy probíhaly, my byli nachystáni, ale 21.09.2022 vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí byla velká folklorní slavnost zrušena.

O dění na Schwarzenberském plavebním kanálu jsme zachytili informace v Prachatickém deníku 11.05.2022, 14.05.2022, 19.09.2022, v internetovém deníku www.prachatickonews.cz pouze 14.09.2022, na portálu www.kudyznudy.cz 13.05.2022, 12.07.2022, v internetovém deníku www.idnes.cz 03.07.2022.  Libín-S Prachatice se dostal i na fotohádanku Deníku (Prachatického deníku) 21.09.2022.

V posledních třech letech pracovala Mezinárodní asociace plavců IATR (jejím členským spolkem je od roku 2006 i Libín-S Prachatice, z.s.) mj. na návrhu na zápisu plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, který posléze předložila Polská republika i jménem České republiky, Lotyšska, Německa, Rakouska a Španělska. Mezivládní výbor pro zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO na svém zasedání 01.12.2022 v marockém Rabatu rozhodl o zápisu plavectví na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. V České republice před tím předložil návrh na krajský a po té i národní seznam nehmotného kulturního dědictví zapsaný spolek Vltavan Purkarec, na mezinárodní úrovni při jednáních českou stranu zastupoval Svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy, který se hrdě hlásí k tradici plavectví včetně plaveckého jazyka a plaveckých termínů (hovoří však o vorařství, přestože termíny vorař, vorařství jsou umělé, vzniklé mimo plaveckou komunitu, žádný plavec o sobě nemluvil nikdy jako o voraři, nemluvil ani o vorařství), na českém seznamu je tedy zapsáno vorařství. Termín plavectví je širší, zahrnuje plavení dřeva svázaného do vorů či pramenů i dřeva nesvázaného, tedy i plavení, jaké bylo provozováno na plavebních kanálech a řekách. Zápis oslavují všechny plavecké spolky, ať se zabývají plavením dřeva svázaného či nesvázaného. Týká se tedy i nás. Folklorní soubor Libín-S Prachatice, který oživuje Schwarzenberský plavební kanál, má ve svém repertoáru dvě plavecká taneční pásma – Plavci a Plavecký den.

Zápisu plavectví na seznam UNESCO i reakcím Libín-S Prachatice, z.s., věnovaly pozornost Prachatický deník 19.09.2022, 29.11.2022, 02.12.2022, či MF DNES 31.12.2022, internetový deník www.idnes.cz 31.12.2022.

Dlouhou dobu byla nefunkčnost webových stránek www.schw-kan.com. Od února 2022 běží naše webové stránky ve zcela nové podobě. Mají tři základní kapitoly: Schwarzenberský plavební kanál, Libín-S Prachatice a Mezinárodní asociace plavců IATR. V kapitole Libín-S Prachatice najdete: Aktuality; Kalendář; Fotogalerie; Info pro členy (Přihlášení pro členy: přihlašovací stránka https://schw-kan.com/info-procleny, jméno: libins, heslo: libinsprachatice. Bez znalostí těchto údajů se nelze na stránku přihlásit. Uložte si je, prosím! Přístupové informace neposkytujte dalším osobám); Stanovy; Vystoupení; Písničky; Archiv; Kontankt). Stránky mají podobu pro použití na počítači a na mobilním telefonu. Správu a údržbu stránek zajišťuje profesionální firma. Obsah zajišťuje buď přímým vstupem, nebo prostřednictvím správce Hynek Hladík.

V roce 2022 byla činnost zajišťována z prostředků grantu Jihočeského kraje na živou kulturu, z příspěvku obce Nová Pec, sponzorů, jejichž seznam má hospodářka Libín-S Prachatice, z.s., a na základě faktur za poskytnuté služby (např. Lesy České republiky, s.p.).

Během roku jsme vydali dvě pohlednice, nechali jsme zhotovit dvě placky (Libín-S Prachatice, Plavecký učeň). V závěru roku jsme vydali v omezeném počtu fotokalendáře, které odebrali členové dle objednávky, další výtisky byly předány na Městském úřadě v Prachaticích a na krajském úřadě jako propagace.

Finanční zpráva viz příloha.

II. Výhled na rok 2023

V září 2022 byly po dohodě s rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a dalšími partnery (obec Nová Pec, Lesy České republiky, s.p.) stanoveny termíny akcí na Schwarzenberském plavebním kanálu v roce 2023 v 26. novodobé plavební sezóně:

13.05.2023 JELENÍ VRCHY – Zahájení 26. novodobé plavební sezóny, folklor a ukázka plavení dříví (Libín-S Prachatice, Gotthard Wagner, Wiadawö)

18.-21.05.2023 – účast plavců na Mezinárodním setkání plavců ve Wolfratshausenu, Bavorsko (předběžně Hynek Hladík, Jiří Borovka, Pavel Štětina)

24.06.2023 JELENÍ VRCHY – ukázka plavení dříví

15.07.2023 JELENÍ VRCHY – Hiršperské slavnosti s ukázkou plavení dříví, program občanů Jeleních Vrchů a obce Nová Pec (spolu s obcí Nová Pec)

02.08.2023 U POTOKU SCHROLLENBACH (A) – ukázka plavení dříví a hornorakouské lidové kultury (zajišťuje Tourismusverband Böhmerwald)

13.08.2023 JELENÍ VRCHY – Jelenovršské slavnosti s folklorem a ukázkou plavení dříví

19.08.2023 U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE (CZ) – plavecká poutní mše svatá (spolu s farností Volary)

02.09.2023 U HRANIČNÍHO POTOKU JEŽOVÁ (CZ/ A) – Závěr 26. novodobé plavební sezóny s folklorem a ukázkou plavení dříví (spolu s Lesy České republiky, s.p., a  Tourismusverband Böhmerwald, aktivní účast Krumlovská dudácká muzika)

09.09.2023 U ROSENAUEROVA POMNÍKU NEDALEKO BAVORSKÝCH HRANIC – Vzpomínání na Josepha Rosenauera

Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven z organizačních a finančních důvodů!

Předpokládá se financování z dotace Jihočeského kraje z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, opatření Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje, dále z dotačního programu Podpora kultury, opatření Podpora kultury, tématický okruh Folklor a tradiční lidová kultura (termín na odevzdání žádostí 31,01.2023), dále z daru Obce Nová Pec, z dotace Města Prachatice. Probíhá jednání s Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterere Inn ve Freyungu o možném partnerovi. V případě, že bychom sehnali partnera projektu na bavorské straně, podáme žádost o příspěvek INTERREG A: Bayern – Tschechien z prostředků Evropské unie.

V jednání jsou ukázky plavení dříví na Želnavském smyku, otevření plaveckého dětského hřiště spolu s Böhmerwaldschule v Sonnenwaldu a zařazení „dne otevřených dveří“ s několika ukázkami plavení během dne na rakouském úseku plavebního kanálu či u potoku Ježová / Iglbach. Termíny budou sděleny po ukončení jednání.

Dostali jsme nabídky účasti na tyto folklorní festivaly ve světě:

 • Mezinárodní festival Jarní pohádka, Budapešť, Maďarsko, 30.03.-02.04.2023
 • Mezinárodní festival Jarní pohádka, Praha
 • Mezinárodní festival Spirit od Anatolia, Kusadassi, Turecko, 18.05.-22.05.2023
 • Mezinárodní festival Hanioti, Chanitois, Řecko, 04.06.-09.06.2023
 • Mezinárodní festival Perla Jadranu, Conj, Černá Hora. 09.06.-22.06.2023
 • Mezinárodní festival Mare Adriatico, Lido di Jesolo, Itálie, 18.06.-22.06.2023
 • Mezinárodní festival Grand Alegria, Barcelona, Katalánsko, 22.06.-03.07.2023
 • Mezinárodní festival Zlaté dny, Varna, Bulharsko, 04.07.-09.07.2023
 • Mezinárodní festival Ohrid vlny, Ohrid, Severní Makedonie, 28.07.-01.08.2023
 • Mezinárodní festival Let´s dance & sing, Beograd, Srbsko, 14.09.-16.09.2023
 • Mezinárodní festival Smaragdový ostrov, Thassos, Řecko, 19.09.-24.09.2023
 • Mezinárodní festival Hainioti na poloostrově Chalkidiki, Chaniotis, Řecko, 24.09.-29.09.2023
 • Mezinárodní festival Kouzelný Istanbul, Istanbul, Turecko, 29.09.-02.10.2023
 • Mezinárodní festival Turecký ráj, Antalia, říjen 2023
 • Mezinárodní festival Podzimní pohádka, Praha, 10.11.-12.11.2023
 • Mezinárodní festival Podzimní pohádka, Budapešť, Maďarsko, 12.-15.11.2023
 • Brasilie
 • Kolumbie
 • Indonézie, 23.-31.08.2023
 • Sardinie, Itálie, 27.07.-07.08.2023
 • Portugalsko, 20.-26.04.2023
 • Chorvatsko, Pula, 17.-20.08.2023

Budeme jednat o dalších možných vystoupeních souboru Libín-S Prachatice, z.s.

V Prachaticích 07.01.2023

Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice, z.s.

Příloha:

Libín-S Prachatice z.s.
Černohorská 605
383 01  Prachatice
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Přehled hospodaření za rok 2022
počáteční stav 358 783,00 Kč
příjmy výdaje příjem dotace příspěvky úrok
60000 Obec N.Pec
54930 Jčkraj
114930
40000 Lesy ČR
6000 JV Okna
5000 Paule Roman
60 úrok
51060
26852 propagace
1570 opravy krojů
133921 provoz souboru
2660 vedení účtu
165003,00
celkem 165990,00 165003,00
konečný zůstatek 359770,00
Vypracoval: J.Holá
Prachatice 6.1.2022
Členění příjmů za rok 2022
úrok příjmy k dani příjmy dotační
úrok leden 5
úrok únor 5
úrok březen 5
úrok duben 5
JV okna duben 6000
úrok květen 5
Lesy ČR květen 35000
úrok červen 5
Grant Jčkraj červen 38500
úrok červenec 5
Obec N.Pec červenec 60000
úrok srpen 5
úrok září 4
úrok říjen 6
Paule Roman říjen 5000
úrok listopad 5
Grant Jčkraj listopad 16430
úrok prosinec 5
Lesy ČR prosinec 5000
Celkem 60 51000 114930
Vypracoval:J.Holá
Prachatice 5.1.2023