Logo PT

Město Prachatice nám poskytlo grant na projekt „Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci“ ve výši 5000 Kč (žádali jsme o 30000 Kč). Smlouva o poskytnutí grantu je podepsána. Vyúčtování grantu musíme provést do 30.11.2024

Jihočeský kraj - logo

Jihočeský kraj poskytl zapsanému spolku Libín-S Prachatice dva granty:

  • dotaci na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury v rámci reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí na realizaci projektu na realizaci projektu „5th FAKS Dance – International Folklore and Traditional Dances Festival Chorvatsko“ ve výši 100000 Kč (žádali jsme o 100000 Kč). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána. Vyúčtování grantu musíme provést do 15.11.2024.
  • dotaci na podporu kultury na realizaci projektu „Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2024“ ve výši 80000 Kč. Smlouva byla podepsána. Vyúčtování grantu musíme provést do 14.10.2024..

Logo Nová Pec

Obec Nová Pec jsme požádali o příspěvek 75000 Kč. Informaci o jednání zastupitelstva zatím nemáme.