Zastupitelstvo obce Nová Pec schválilo příspěvek zapsanému spolku Libín-S Prachatice na realizaci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu v roce 2023