SETKÁNÍ S TRADICÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU 2023

(ŠFF 2023)

PROPOZICE

Pořadatel:                 Libín-S Prachatice, z.s., IČ 418 81 966.

Adresa pořadatele:  Libín-S Prachatice, z.s.

Černohorská 605

CZ-383 01 Prachatice

www.schw-kan.com

Telefon:                     +420 602272442 (předseda)

hladik.hynek@seznam.cz

Partneři:

Tourismusverband Böhmerwald

Kulturerbe Schwarzenbergischer  Schwemmkanal – Böhmerwald

Lesy České republiky, s.p.

Římsko-katolická farnost Volary

Úvod:

Setkání s tradicí na Schwarzenberského plavebního kanálu 2023 (ŠFF 2023) se snaží vrátit staré tradice ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, který byl postaven v letech 1789 – 1793 a  1821 – 1823, a oživit tak jeho okolí. Schwarzenberský plavební kanál má tedy v letošním roce hned dvě kulatá výročí: 230 let od dokončení tzv. Starého kanálu na Jelení Vrchy, 200 let od dokončení tzv. Nového kanálu mezi Jeleními Vrchy a Světlou vodou.

Schwarzenberský plavební kanál umožňoval plavení palivového dříví ze šumavských lesů na severním úbočí pod Třístoličníkem, Plechým, Smrčinou, Sulzbergem a Bärensteinem přes hlavní evropské rozvodí v bývalém revíru Svatý Tomáš v bývalé osadě Růžový Vrch / Rosenhügel k řece Große Mühl, po ní pak až ústí do Dunaje v Untermühl, aby pak byla dále na lodích dopravována do císařského hlavního města Vídně.

Pro vytažení plaveného dřeva a jeho přípravu na další dopravu a na lodění bylo v Untermühl třeba 300 až 350 plavců. Tolik volného personálu v okolí nebylo, proto pravidelně na břeh Dunaje přicházely celé skupiny mladých mužů a žen z jihočeského Prácheňska. Jihočeští plavci pracovali velmi tvrdě sedm dní v týdnu od pěti hodin ráno do sedmi hodin večer s hodinovou polední přestávkou. Večer k překvapení ředitele panství Český Krumlov vytáhli ze svých zavazadel housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, po práci se hrálo, zpívalo a tancovalo, přestože tanec není tím nejlepším způsobem k odpočinutí unavených údů, jak psal ředitel panství Ernest Mayer ve svém dílku Pokus o popis velkého plavebního díla na panství Český Krumlov v Budějovickém kraji v Čechách z roku 1828. V pět hodin ráno však stáli plavci na svých místech u vykládacích kanálů, při tom na nich nebyly vidět stopy dlouhého večera a krátké noci. Takoví byli naši předkové.

V kronice obce St. Martin an der Donau jsou informace, že čeští plavci si stěžovali na kvalitu chleba a na nedostatečnou duchovní péči.

01.12.2022 rozhodl Mezivládní výbor pro udržení nehmotného kulturního dědictví lidstva při UNESCO o zápisu vorařství (plavectví, plavení dřeva) na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního lidstva. Zápis se týká i volné plávky dřeva, jaká se prováděla a při současných ukázkách plavení dříví v rámci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 provádí i současnosti.

Obsah:

Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberského plavebního kanálu 2023 (ŠFF 2023) v sobě zahrnuje:

 • setkání folklorem především z jižních Čech, Horních a Dolních Rakous a z Bavorska;
 • setkání s plavením dříví;
 • setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními;
 • setkání modlitbou při putovní mši u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie.

Termíny a místa konání:

13.05.2023 JELENÍ VRCHY – Zahájení 26. novodobé plavební sezóny, setkání s folklorem a setkání s plavením dříví, setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními

24.06.2023 JELENÍ VRCHY – setkání s plavením dříví

15.07.2023 JELENÍ VRCHY – Hiršperské slavnosti – setkání s plavením dříví, program občanů Jeleních Vrchů a obce Nová Pec (spolu s obcí Nová Pec)

02.08.2023 U POTOKU SCHROLLENBACH (A) – setkání s plavením dříví a setkání s folklorem  (hornorakouská lidová kultura)

13.08.2023 JELENÍ VRCHY – Jelenovršské slavnosti, setkání s folklorem a setkání s plavením dříví, setkání s lidovými řemesly a šumavskými povoláními

19.08.2023 U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE (CZ) – setkání s modlitbou – plavecká poutní mše svatá (spolu s farností Volary)

02.09.2023 U HRANIČNÍHO POTOKU JEŽOVÁ (CZ/ A) – Závěr 26. novodobé plavební sezóny – setkání s folklorem a setkání s plavením dříví

09.09.2023 U ROSENAUEROVA POMNÍKU NEDALEKO BAVORSKÝCH HRANIC – Vzpomínání na Josepha Rosenauera

Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven z organizačních a finančních důvodů!

Setkání s folklorem na Jeleních Vrších se konají na nekrytém pódiu na Jeleních Vrších, v případě nepříznivého počasí se v omezené míře operativně překládá do stodoly domu čp. 13 na Jeleních Vrších (omezený prostor).

Setkání s plavením dříví se konají na výše uvedených místech za každého počasí.

Setkání s lidovými řemesly a se šumavskými povoláními se konají na Jeleních Vrších a u hraničního potoka Ježová / Iglbach za každého počasí. Řemeslníci si zajistí vhodný stánek zapadající do prostředí Národního parku Šumava na vlastní náklady.

Setkání s modlitbou se koná u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie na volném prostoru. V případě nepříznivého počasí se mše svatá operativně přesune do stodoly domu čp. 13 na Jeleních Vrších.

Cílové skupiny aktivních účastníků

 • folklorní soubory a jednotlivci zabývající se např. folklorní hudbou především ze šumavských okresů v České republice, Rakousku a Německu:
  • Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Klatovy;
  • Rohrbach, Urfahr – Umgebung, Freistadt, Gmünd;
  • Freyung, Passau, Regen,

případně z dalších příhraničních území mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo, které budou pozvány pořadatelem, případně se přihlásí

 • lidoví řemeslníci především zabývající se:
  • zpracováním dřeva (např. řezbáři, dřevosochaři, dřevosoustružníci, výrobci dřeváků, dřevěných koryt apod.)
  • zpracováním kovu (např. kováři)
  • zpracováním proutí (např. košíkáři)
  • zpracováním kamene (kameníci)
  • dřevorubci pracující s ručním nářadím

Podmínky účasti aktivních účastníků:

Setkání s folklorem 

Setkání s folklorem se mohou zúčastnit folklorní soubory a jednotlivci zabývající se např. folklorní hudbou především ze šumavských okresů v České republice, Rakousku a Německu:

 • Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Klatovy;
 • Rohrbach, Urfahr – Umgebung, Freistadt, Gmünd;
 • Freyung, Passau, Regen,

případně z dalších příhraničních území mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo, které budou pozvány pořadatelem, případně se do jednoho měsíce před akcí, o kterou mají zájem, přihlásí.

Zájem o účast na Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFF 2023)  mohou folklorní soubory a jednotlivci zabývající se např. folklorní hudbou projevit:

 • předběžně telefonicky na číslo uvedené výše,
 • závazně písemně či e-mailem na výše uvedené kontakty. Písemné žádost o účast na programu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFF 2023) musí obsahovat název souboru či jméno umělce, adresu sídla či bydliště, krátký popis činnosti folklorního souboru či umělce, finanční a technické požadavky.

Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů program Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFF 2023)  upravit.

Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů účast přihlášených folklorních souborů odmítnout. Odmítnutí musí pořadatel provést nejpozději jeden týden před akcí.

Od folklorních souborů či umělců se nevybírá účastnický poplatek.

Setkání s lidovými řemesly a šumavskými řemesly

Setkání s lidovými řemesly a šumavskými řemesly se mohou zúčastnit řemeslníci zabývající se:

 • zpracováním dřeva (např. řezbáři, dřevosochaři, dřevosoustružníci, výrobci dřeváků, dřevěných koryt apod.)
 • zpracováním kovu (např. kováři)
 • zpracováním proutí (např. košíkáři)
 • zpracováním kamene (kameníci)
 • dřevorubci pracující s ručním nářadím

kteří budou pozvány pořadatelem, případně se do jednoho měsíce před akcí, o kterou mají zájem, přihlásí.

Zájem o účast na Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFF 2023)  mohou lidoví řemeslníci projevit:

 • předběžně telefonicky na číslo uvedené výše,
 • závazně písemně či e-mailem na výše uvedené kontakty. Písemné žádost o účast na programu Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 musí obsahovat jméno řemeslníka, adresu sídla či bydliště, krátký popis oboru, finanční a technické požadavky.

Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů program Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 upravit

Pořadatel má právo z organizačních, finančních nebo technických důvodů účast přihlášených folklorních souborů odmítnout. Odmítnutí musí pořadatel provést nejpozději jeden týden před akcí.

Řemeslník předvádí své řemeslo či povolání na své riziko, zodpovídá za bezpečnost práce a za bezpečnost přihlížejících diváků.

Od lidových řemeslníků se nevybírá účastnický poplatek.

Vstupné:

Protože se všechny akce Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFF 2023)  konají na veřejných neuzavřených prostorech, nevybírá se vstupné.

Diváci však mohou pořadatelům poskytnout dobrovolný příspěvek.

Zveřejnění propozic:

Propozice budou zveřejněny na webových stránkách www.schw-kan.com, na facebookovém profilu folklorního souboru Libín-S Prachatice. Dále bude rozeslána tisková zpráva médiím, a Národnímu ústavu lidové kultury Strážnice.