Libín-S Prachatice, z.s., požádal v závěru ledne 2023 tři žádosti o granty, z toho jednu z dotačního programu Kultura z opatření Podpora kultury, tématický okruh Folklor a tradiční lidová kultura, a dvě žádosti z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, opatření Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí.

Žádost z dotačního programu kultura byla na realizaci projektu Schwarzenberský plavební kanál – 25. novodobá plavební sezóna (ŠFF 2023).

První ze žádostí na reprezentaci se týkala účasti souboru na účast na světovém folklorním festivalu Cote d´Azur v říjnu 2023, druhá žádost byla na realizaci projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFFc2023).

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 155/2023/ZK-26 ze dne 11. května 2023 o poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu – Účast na světovém folklorním festivalu Cote d´Azur 2023 ve výši 50,000 Kč.

Dále zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu – Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2023 (ŠFFc2023) ve výši 50.000 Kč.

1.června 2023 podepsal smlouvy o poskytnutí dotací předseda Libín-S Prachatice svým digitálním podpisem.