Datové schránky

Datové schránky

Nově byla zapsanému spolku Libín-S Prachatice zřízena datová schránka.

Datová schránka dle zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů je elektronické úložiště, které slouží ke vzájemnému doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci, právnickými a fyzickými osobami podnikajícími a fyzickými osobami prostřednictvím datových zpráv.

ID datové schránky Libín-S Prachatice, z.s., je h62fmyg.

Přístupem do datové schránky je pověřen statutární zástupce Libín-S Prachatice, z.s. – tedy předseda Hynek Hladík. Dále je přístup umožněn i hospodářce Libín-S Prachatice, z.s., Jana Holá, která v nejbližších hodinách provede první přihlášení,

V souvislosti s přihlášením jsme zřídili novou e-mailovou adresu Libín-S Prachatice, z.s. libin-s.prachatice@seznam.cz