ZÁVĚR 25. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY BUDE 17.09.2022 U POTOKA JEŽOVÁ

17. září 2022 bude zakončena 25. novodobá plavební sezóna tradičně u hraničního potoku Ježová / Iglbach.

Program začne ve 13:00 hodin setkáním s folklorem. Vystupovat bude nositel hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu – folklorní soubor Libín-S Prachatice. V mezerách mezi písničkami a tanci bude o historii i současnosti Schwarzenberského plavebního kanálu povídat plavební ředitel Hynek Hladík. Protože jde o projekt hranice překračující, měly by zaznít i melodie od rakouských sousedů. A k nim není daleko, vždyť Rakousko je hned za potokem.

O půl třetí přečte plavební ředitel svůj letošní šestý plavební rozkaz, na rakouské straně hranic bude vhozeno palivové dřevo, aby po několika minutách dospělo na dříve zemské, nyní státní, hranice a na českém území jeho cesta skončí.

Předpokládá se, že se do plavení zapojí nejen zkušení plavci, ale také děti. Po plavení pak malí plavci převezmou z rukou plavebního ředitele diplom, učebnici a placku (odznak) plaveckého učně,

Doznění slavnosti bude opět ve folklorním duchu.

Na závěrečné akci plavební sezóny se budou aktivně podílet partneři – rakouská organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a státní podnik Lesy České republiky.

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu finančně podpořily Jihočeský kraj, obec Nová Pec a Lesy České republiky, s.p.

První návrh na stavbu plavebního kanálu, který by umožnil plavení dříví ze severních úbočí Šumavy, převážně na území schwarzenberského panství Český Krumlov, přes hlavní evropské rozvodí v revíru Svatý Tomáš do povodí Dunaje, po řece Große Mühl k Dunaji, předložil Joseph Rosenauer již v roce 1776. Odpověď lesního úřadu byla: „Ne!“ Stejně odpověděl i Jan I. Nepomuk kníže ze Schwarzenbergu o dva roky později. Důvodem bylo, že právo plavby dřeva po řece Große Mühl měli pasovští biskupové. Nemělo ceny vynakládat obrovské prostředky na stavbu plavebního kanálu bez tohoto privilegia. Čas na jeho stavbu nastal s koncem pasovské plavby v roce 1789. Stavba začala 4. května 1789 v oblasti rozvodí nejprve zkušebním úsekem, který dosahoval až k prvnímu potoku na povodí Vltavy, tedy k Ježové. Bylo to ještě před příchodem císařsko-královské komise. Ta tedy již viděla, že voda teče přes rozvodí. Souhlas následoval poměrně rychle poté. Ještě v roce 1789 bylo postaveno prvních cca 21 km, kanál dosáhl až k potoku Rasovka nad Novou Pecí. V dalších dvou letech došla stavba k Jezernímu potoku, v roce 1793 k dnešním Jelením Vrchům.

Plavebnímu kanálu se původně říkalo Krumlovsko-vídeňský či jen Vídeňský, kanál umožnoval plavit dřevo z krumlovského panství pro císařské hlavní město Vídeň.

Plavební kanál byl v letech 1821 – 1823 prodloužen až k bavorským hranicím. To byl však po smrti geniální stavitel, od roku 1791 plavební ředitel, Joseph Rosenauer.

Plavení pro Vídeň trvalo do roku 1891, od poloviny  osmdesátých let 19. století bylo možné plavit nejen palivové, ale i stavební dřevo směrem k Vltavě. Plavení dřeva po Schwarzenberském plavebním kanálu trvalo do roku 1961.

Nová doba plavebního kanálu začala v osmdesátých letech, kdy se sice již neplavilo, ale rekonstruovaly se první objekty. Hlavní změna nastala však až po roku 1989, kdy v podstatě padly hranice a začala spolupráce jak na plavebním kanálu, tak na jeho využití.

Po rekonstrukci plavebního kanálu v oblasti hraničního potoku Ježová / Iglbach po roce 1996 bylo možné od roku 1998 konat pravidelné ukázky plavení dříví. Začala první novodobá plavební sezóna. V září 2022 končí tedy dvacátá pátá.

Rok 2022 přinesl plavebnímu kanálu řadu novinek. V rámci společného projektu Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál, Bavorská niva byly zakončeny práce spolufinancované z prostředků Evropské unie:

  • na Želnavském smyku (VLS ČR)
  • ve spáditém úseku Schwarzenberského plavebního kanálu na povodí Dunaje (LČR)
  • zpřístupnění vrchovištního rašeliniště Bavorská niva a objektů na rakouské části plavebního kanálu (Tourismusverband Böhmerwald)
  • poprvé se plavilo dřevo na Želnavském smyku (VLS ČR spolu s LČR)
  • byla vydána dvojjazyčná publikace Schwarzenberský plavební kanál v zrcadle historických dokumentacích (VLS ČR) (publikace bude k dispozici ve stánku LČR)
  • byl vydán prospekt o Schwarzenberském plavebním kanálu s mapou (LČR) (bude k dispozici ve stánku LČR, je k dispozici v informačních střediscích
  • Tourismusverband Böhmerwald)
  • byla vydána pohlednice Schwarzenberský plavební kanál bude k dispozici ve stánku LČR)

V dubnu 2022 shodou okolností vydala Česká pošta poštovní známku Schwarzenberský plavební kanál.

Ještě do konce roku se očekává, že organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO prohlásí plavectví (dřeva) za nehmotné kulturní dědictví lidstva. Tím bude oceněna i práce českých i rakouských plavců dřeva od Schwarzenberského plavebního kanálu. Bude to ale i závazek, aby se tyto plavecké tradice udržovaly i v dalších generacích.