VALNÁ HROMADA LIBÍN-S PRACHATICE, z.s., 07.01.2023

V sobotu 07.01.2023 se ve zkušebně sešli členové Libín-S Prachatice, z.s. na valné hromadě spolku a výhled na rok 2023.

Projednali Zprávu o činnosti v roce 2023 a

ZPRÁVA O ČINNOSTI LIBÍN-S PRACHATICE, z.s. V ROCE 2022

 I.
Programové aktivity v roce 2022

V roce 2022 se postupně začaly otevírat možnosti po končící pandemii covid-19. I v roce 2022 byly zásadní projekty Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2022 a Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci.

Od srpna 2021 se členům Libín-S Prachatice, z.s., otevřena se znovu možnost scházet a zkoušet, ale i vystupovat. Příležitostí k vystupování zatím však nebylo mnoho. Chystali jsme se po koronavirové pandemii na festival do Severní Makedonie, který nakonec nevyšel. Na podzim jsme měli pozvání do Bavorska, ani to nevyšlo.

V uplynulém roce končil velký projekt státních podniků Vojenské lesy a statky České republiky, Lesy České republiky a rakouské organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald nazvaný Kulturní a přírodní dědictví, Schwarzenberský plavební kanál, Bavorská niva. Počátkem května – 07.05.2022 – byl slavnostně tento projekt uzavřen, na slavnost u zrekonstruovaného Želnavského smyku byl přizván i folklorní soubor Libín-S Prachatice. Bohužel, nevyšlo počasí, ke sledování akce byl potřeba deštník nebo pláštěnka, kolem pódia také pořádné boty, byla tam spousta bláta.

Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu je společný s rakouským partnery – organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a plaveckým spolkem Kulturerbe Schwarzenbergischer Schwemmkanal – Böhmerwald.

V roce 2022 jsme oproti roku předchozímu realizovali všechny akce u Schwarzenberského plavebního kanálu až na jednu tak, jak byly naplánovány.

14.05.2022 jsme tradičně zahájili 25. novodobou plavební sezónu na Jeleních Vrších s folklorním vystoupením a s plavením dříví. Na zahájení přijel, podobně jako v uplynulých letech Gotthard Wagner z Rakouska se svou skupinkou Wiadawö.

Vzhledem k technickému stavu Schwarzenberského plavebního kanálu v oblasti Zvonkové byl po dohodě s Tourismusverband Böhmerwald termín 11.06.2022 Zvonková / Sonnenwald u potoku Pestřice (CZ / A) s ukázkou plavení dříví a hornorakouské lidové kultury.

V červnu 2022 se zúčastnila dvoučlenná delegace Libín-S Prachatice, z.s., a plavců ze Schwarzenberského plavebního kanálu ve složení Hynek Hladík a Jiří Borovka mezinárodního setkání plavců v bosenském Sarajevu. Součástí setkání byla valná hromada Mezinárodní asociace plavců IATR a plavba na vorech po řece Drina.

Dalších několik akcí projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2022  bylo bez folkloru, byli jsme ale pořadatelé či spolupořadatelé:

 • 06.2022 na Jeleních Vrších – plavení dříví
 • 07.2022 na Jeleních Vrších – Hiršperská slavnost občanů Jeleních Vrchů a Nové Pece s plavením dříví – pořádali opět již tradičně občané Jeleních Vrchů

Na začátku července (01.-05.07.2022) jsme měli odletět na Kostoski folklorní festival do Ohridu v Severní Makedonii. Letět jsme měli přes Vídeň. Bohužel téměř na poslední chvíli byl odlet leteckou společností zrušen.

Program projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2022 pokračoval v srpnu a v září:

 • 08.2022 u potoku Schrollenbach v Rakousku s plavením dříví
 • 08.2022 na Jeleních Vrších – Jelenovršská slavnost s folklorem a s plavením dříví za účasti Libín-S Prachatice
 • 08.2022 plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky
 • 09.2022 vzpomínání na Josepha Rosenauera u Rosenauerova pomníku nedaleko bavorských hranic s položením kytice květin u pomníku
 • 09.2022 závěr 25. novodobé plavební sezóny u hraničního potoku Ježová / Iglbach s folklorem a s plavením dříví za účasti Libín-S Prachatice

Při všech ukázkách plavení dříví jsme se snažili zapojit pokud možno všechny přítomné děti. Každé z dětí, které se podílely na plavení dříví při malém ceremoniálu byly pasovány poklepáním loveckého tesáku na rameno na plavecké učně, dostaly od plavebního ředitele diplom osvědčující, že jsou plaveckými učni a také učebnici plaveckého učně. Tím jsme pokračovali v realizaci projektu Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci.

Po dvouleté koronavirové přestávce jsme dostali pozvánku na Mezinárodní den lidové hudby v bavorském Aldersbachu na 25.09.2022. Přípravy probíhaly, my byli nachystáni, ale 21.09.2022 vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí byla velká folklorní slavnost zrušena.

O dění na Schwarzenberském plavebním kanálu jsme zachytili informace v Prachatickém deníku 11.05.2022, 14.05.2022, 19.09.2022, v internetovém deníku www.prachatickonews.cz pouze 14.09.2022, na portálu www.kudyznudy.cz 13.05.2022, 12.07.2022, v internetovém deníku www.idnes.cz 03.07.2022.  Libín-S Prachatice se dostal i na fotohádanku Deníku (Prachatického deníku) 21.09.2022.

V posledních třech letech pracovala Mezinárodní asociace plavců IATR (jejím členským spolkem je od roku 2006 i Libín-S Prachatice, z.s.) mj. na návrhu na zápisu plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, který posléze předložila Polská republika i jménem České republiky, Lotyšska, Německa, Rakouska a Španělska. Mezivládní výbor pro zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO na svém zasedání 01.12.2022 v marockém Rabatu rozhodl o zápisu plavectví na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. V České republice před tím předložil návrh na krajský a po té i národní seznam nehmotného kulturního dědictví zapsaný spolek Vltavan Purkarec, na mezinárodní úrovni při jednáních českou stranu zastupoval Svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy, který se hrdě hlásí k tradici plavectví včetně plaveckého jazyka a plaveckých termínů (hovoří však o vorařství, přestože termíny vorař, vorařství jsou umělé, vzniklé mimo plaveckou komunitu, žádný plavec o sobě nemluvil nikdy jako o voraři, nemluvil ani o vorařství), na českém seznamu je tedy zapsáno vorařství. Termín plavectví je širší, zahrnuje plavení dřeva svázaného do vorů či pramenů i dřeva nesvázaného, tedy i plavení, jaké bylo provozováno na plavebních kanálech a řekách. Zápis oslavují všechny plavecké spolky, ať se zabývají plavením dřeva svázaného či nesvázaného. Týká se tedy i nás. Folklorní soubor Libín-S Prachatice, který oživuje Schwarzenberský plavební kanál, má ve svém repertoáru dvě plavecká taneční pásma – Plavci a Plavecký den.

Zápisu plavectví na seznam UNESCO i reakcím Libín-S Prachatice, z.s., věnovaly pozornost Prachatický deník 19.09.2022, 29.11.2022, 02.12.2022, či MF DNES 31.12.2022, internetový deník www.idnes.cz 31.12.2022.

Dlouhou dobu byla nefunkčnost webových stránek www.schw-kan.com. Od února 2022 běží naše webové stránky ve zcela nové podobě. Mají tři základní kapitoly: Schwarzenberský plavební kanál, Libín-S Prachatice a Mezinárodní asociace plavců IATR. V kapitole Libín-S Prachatice najdete: Aktuality; Kalendář; Fotogalerie; Info pro členy; Stanovy; Vystoupení; Písničky; Archiv; Kontankt). Stránky mají podobu pro použití na počítači a na mobilním telefonu. Správu a údržbu stránek zajišťuje profesionální firma. Obsah zajišťuje buď přímým vstupem, nebo prostřednictvím správce Hynek Hladík.

V roce 2022 byla činnost zajišťována z prostředků grantu Jihočeského kraje na živou kulturu, z příspěvku obce Nová Pec, sponzorů, jejichž seznam má hospodářka Libín-S Prachatice, z.s., a na základě faktur za poskytnuté služby (např. Lesy České republiky, s.p.).

Během roku jsme vydali dvě pohlednice, nechali jsme zhotovit dvě placky (Libín-S Prachatice, Plavecký učeň). V závěru roku jsme vydali v omezeném počtu fotokalendáře, které odebrali členové dle objednávky, další výtisky byly předány na Městském úřadě v Prachaticích a na krajském úřadě jako propagace.

II. Výhled na rok 2023

V září 2022 byly po dohodě s rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a dalšími partnery (obec Nová Pec, Lesy České republiky, s.p.) stanoveny termíny akcí na Schwarzenberském plavebním kanálu v roce 2023 v 26. novodobé plavební sezóně:

13.05.2023 JELENÍ VRCHY – Zahájení 26. novodobé plavební sezóny, folklor a ukázka plavení dříví (Libín-S Prachatice, Gotthard Wagner, Wiadawö)

18.-21.05.2023 – účast plavců na Mezinárodním setkání plavců ve Wolfratshausenu, Bavorsko (předběžně Hynek Hladík, Jiří Borovka, Pavel Štětina)

24.06.2023 JELENÍ VRCHY – ukázka plavení dříví

15.07.2023 JELENÍ VRCHY – Hiršperské slavnosti s ukázkou plavení dříví, program občanů Jeleních Vrchů a obce Nová Pec (spolu s obcí Nová Pec)

02.08.2023 U POTOKU SCHROLLENBACH (A) – ukázka plavení dříví a hornorakouské lidové kultury (zajišťuje Tourismusverband Böhmerwald)

13.08.2023 JELENÍ VRCHY – Jelenovršské slavnosti s folklorem a ukázkou plavení dříví

19.08.2023 U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE (CZ) – plavecká poutní mše svatá (spolu s farností Volary)

02.09.2023 U HRANIČNÍHO POTOKU JEŽOVÁ (CZ/ A) – Závěr 26. novodobé plavební sezóny s folklorem a ukázkou plavení dříví (spolu s Lesy České republiky, s.p., a  Tourismusverband Böhmerwald, aktivní účast Krumlovská dudácká muzika)

09.09.2023 U ROSENAUEROVA POMNÍKU NEDALEKO BAVORSKÝCH HRANIC – Vzpomínání na Josepha Rosenauera

Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven z organizačních a finančních důvodů!

Předpokládá se financování z dotace Jihočeského kraje z dotačního programu Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, opatření Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje, dále z dotačního programu Podpora kultury, opatření Podpora kultury, tématický okruh Folklor a tradiční lidová kultura (termín na odevzdání žádostí 31,01.2023), dále z daru Obce Nová Pec, z dotace Města Prachatice. Probíhá jednání s Euregio Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterere Inn ve Freyungu o možném partnerovi. V případě, že bychom sehnali partnera projektu na bavorské straně, podáme žádost o příspěvek INTERREG A: Bayern – Tschechien z prostředků Evropské unie.

V jednání jsou ukázky plavení dříví na Želnavském smyku, otevření plaveckého dětského hřiště spolu s Böhmerwaldschule v Sonnenwaldu a zařazení „dne otevřených dveří“ s několika ukázkami plavení během dne na rakouském úseku plavebního kanálu či u potoku Ježová / Iglbach. Termíny budou sděleny po ukončení jednání.

Dostali jsme nabídky účasti na tyto folklorní festivaly ve světě:

 • Mezinárodní festival Jarní pohádka, Budapešť, Maďarsko, 30.03.-02.04.2023
 • Mezinárodní festival Jarní pohádka, Praha
 • Mezinárodní festival Spirit od Anatolia, Kusadassi, Turecko, 18.05.-22.05.2023
 • Mezinárodní festival Hanioti, Chanitois, Řecko, 04.06.-09.06.2023
 • Mezinárodní festival Perla Jadranu, Conj, Černá Hora. 09.06.-22.06.2023
 • Mezinárodní festival Mare Adriatico, Lido di Jesolo, Itálie, 18.06.-22.06.2023
 • Mezinárodní festival Grand Alegria, Barcelona, Katalánsko, 22.06.-03.07.2023
 • Mezinárodní festival Zlaté dny, Varna, Bulharsko, 04.07.-09.07.2023
 • Mezinárodní festival Ohrid vlny, Ohrid, Severní Makedonie, 28.07.-01.08.2023
 • Mezinárodní festival Let´s dance & sing, Beograd, Srbsko, 14.09.-16.09.2023
 • Mezinárodní festival Smaragdový ostrov, Thassos, Řecko, 19.09.-24.09.2023
 • Mezinárodní festival Hainioti na poloostrově Chalkidiki, Chaniotis, Řecko, 24.09.-29.09.2023
 • Mezinárodní festival Kouzelný Istanbul, Istanbul, Turecko, 29.09.-02.10.2023
 • Mezinárodní festival Turecký ráj, Antalia, říjen 2023
 • Mezinárodní festival Podzimní pohádka, Praha, 10.11.-12.11.2023
 • Mezinárodní festival Podzimní pohádka, Budapešť, Maďarsko, 12.-15.11.2023
 • Brasilie
 • Kolumbie
 • Indonézie, 23.-31.08.2023
 • Sardinie, Itálie, 27.07.-07.08.2023
 • Portugalsko, 20.-26.04.2023
 • Chorvatsko, Pula, 17.-20.08.2023

Budeme jednat o dalších možných vystoupeních souboru Libín-S Prachatice, z.s.

V Prachaticích 07.01.2023

Hynek Hladík, předseda Libín-S Prachatice, z.s.