TERMÍNY AKCÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU V ROCE 2022 – VE 25. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNĚ

Libín-S Prachatice v roce 2022
07.05.2022 – U ŽELNAVSKÉHO SMYKU NEDALEKO NOVÉ PECE – Slavnostní ukončení projektu Kulturní a přírodní dědictví – Schwarzenberský plavební kanál, Bavorská niva, ukázka plavení dříví, folklor, historie plavení dříví, lesní pedagogika, zajišťují VLS ČR a LČR, účast Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
14.05.2022 JELENÍ VRCHYZahájení 25. novodobé plavební sezóny, folklor a ukázka plavení dříví, zajišťuje Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice), účast Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
25.06.2022 JELENÍ VRCHYukázka plavení dřívíHiršperské slavnosti s ukázkou plavení dříví, program občanů Jeleních Vrchů a obce Nová Pec, zajišťuje obec Nová Pec, Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice).
03.08.2022 U POTOKU SCHROLLENBACH (A)ukázka plavení dříví a hornorakouské lidové kultury, zajišťuje Tourismusverband Böhmerwald a Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
14.08.2022 JELENÍ VRCHY – Jelenovršské slavnosti s folklorem a ukázkou plavení dříví, zajišťuje Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)), účast Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
20.08.2022 U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE – poutní mše svatá. Zajišťuje farnost Volary, Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
03.09.2022 U ROSENAUEROVA POMNÍKU NEDALEKO BAVORSKÝCH HRANIC – Vzpomínání na Josepha Rosenauera, zajišťuje Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
17.09,2022 U HRANIČNÍHO POTOKU JEŽOVÁ (CZ/ A) – Závěr 25. novodobé plavební sezóny s folklorem a ukázkou plavení dříví, zajišťuje Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice), účast Libín S (Folklórní soubor Libín S Prachatice)
Původně plánovaná ukázka plavení 11.06.2022 u hraničního potoku Pestřice / Rothbach mezi Zadní Zvonkovou a Sonnenwaldem byla zrušena z technických důvodů (nevyhovující stav plavebního kanálu na české straně). O zrušení rozhodl rakouský partner – Tourismusverband Böhmerwald.
11.06.2022 se můžete na hranicích u hraničního potoku Pestřice / Rothbach od 14:00 hod, setkat s plavebním ředitelem Hynkem Hladíkem a povídat si o historii, současnosti i budoucnosti Schwarzenberského plavebního kanálu.
Změna programu je vyhrazena! Program může být upraven z organizačních a finančních důvodů!