ZAHÁJENÍ 27. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU NA JELENÍCH VRŠÍCH, 11.05.2024