LIBÍN-S PRACHATICE NA MEZINÁRODNÍM FOLKLORNÍM FESTIVALU EŽERŲ SIETUVA V LITVĚ, 30.06.2019

Festival lidového tance EŽERŲ SIETUVA 2019 skončil finálovým vystoupením u Ignalině.
Před půl pátou byl Libín-S Prachatice již připraven v krojích k odjezdu do festivalového areálu v lese jen kousek od břehu jezera Ilgis nedaleko od Ignaliny. Ještě poslední fotografie.
Folklorní festival EŽERŲ SIETUVA se koná každé dva roky, letos se konal po třinácté. Finálové vyvrcholení probíhá v Ignalině. Letošního festivalu se zúčastnily soubory z Portugalska, Chile, Ruska, České republiky, Moldavska a Ukrajiny. Zahraniční hosty doplnily ještě domácí lotyšská lidová kapela Ringė a folklorní skupiny Gaja, dále soubory ignalinského kulturního a sportovního střediska.
Před šestou hodinou na okraj festivalového areálu přišel průvod účastníků, v jeho čele za dívkou nesoucí kříž s kruhem a nápisem ČEKIJA a českou vlajkou soubor Libín-S Prachatice, postupně pak soubory sestoupily uličkami mezi diváky k okraji asfaltové plochy, která se pro dnešek stala tanečním pódiem. Na ploše se rozvinul rituální tanec žen a dívek kolem ohně, který byl uctěním ohně, vody a bylin a byl oslavou nejdelších dnů a nejkratších letních nocí. Poté postupně soubory procházely mezi dívkami, snášely se na ně kapky zázračné vody z rukou dívek, semena bylin. Každý z vedoucích souborů pak na oheň vhodil něco bylin.
Před mikrofon předstoupil i místostarosta Ignaliny Manfredas Žymantas. Z jeho slov vyjímám: „Jsme malý národ, takže je velmi důležité udržet naše zvyky, tradice, zpěv, tanec a hudbu. Tyto festivaly jsou také potřebné pro to, abychom mohli ukázat svoje umění a lépe poznat jiné světové kultury.“ Starosta předal pak zástupcům vystupujících souborů dárky města (dostali např. velký nazdobený šikatis, což je litevská sladká pochoutka, bochník litevského krásně ozdobeného černého chleba). I soubory předávaly drobné dárky. Slavnostního ceremoniálu se vedle stovek (možná tisícovky) diváků zúčastnili Slavnostní chvíle se zúčastnily také poslankyně Evropského parlamentu Bronis Ropė, poslanci litevského sejmu Gintautas Kindurys a Vytautas Rastenis, starosta obce Švenčionys Rimantas Klipčius a náměstkyně starosty města Molėtų Vaida Saugūnienė.
Po úvodních vystoupeních litevských souborů na plochu nastoupil portugalský soubor z Madeiry MonteVerde, po něm pak postupně ruský soubor Zabava, místní soubor z Ignainy, Libín-S Prachatice z České republiky, moldavský soubor Dregajka, chilský vysoukoškolský soubor, ukrajinský Dzvinočok a ukrajinský soubor Svitlicia, při čemž některé soubory měly svoje zhruba půlhodinové vystoupení rozdělené do dvou polovin.
Krátce před půl dvanáctou večer skončil společným tancem všech souborů, vypuštěním balonů přání a společným fotografování.
Cestou na ubytovnu se členové souboru Libín-S Prachatice shodli na tom, že finále festivalu EŽERŲ SIETUVA 2019 v Ignalině bylo ze všech třech festivalových večerů nejlepší. Jistě tomu napomohla vzorná organizace, originální zahájení, blízkost mezi vystupujícími a diváky i společný tanec.
Reportáž z finálového dne festivalu EŽERŲ SIETUVA 2019 v litevštině s řadou fotografií najdete na http://www.ignalina.lt/…/Ignalina-dziugino…/15395