MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V ÚDOLÍ HORNÍ DRÁVY, 2019

Ve čtvrtek odpoledne 15.08.2019 se do Berg im Drautal sjelo více než 200 členů plaveckých spolků z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska, Španělska – členských spolků Mezinárodní asociace plavců. Libín-S Prachatice, z.s., zastupovala osmičlenná delegace, ve které byli i plavci z Jeleních Vrchů (Hynek Hladík, vedoucí delegace, Jiří Borovka, Martin Hrbek, Šárka Hrbková, Petr Kondysek, Ema Kondysková, Pavel Štětina, jun., Pavel Štětina, sen.). Část skupiny zastupující nositele hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu – Libín-S Prachatice – byla ubytována v údolí nedaleko řeky Dráva, druhá polovina musela vystoupat několik set výškových metrů prudkým svahem po klikaté úzké asfaltce do penzionu s krásným výhledem v nadmořské výšce téměř 1000 metrů. Zatímco většina účastníků mezinárodních plaveckých dnů v údolí horní Drávy mohla relaxovat, členové výboru Mezinárodní asociace plavců se zabývali přípravou zítřejší valné hromady. V podvečer se konal zahajovací večer mezinárodního setkání plavců se konal v nedalekém Dellachu. S vekou radostí se vítali navzájem muži a ženy často v lidových krojů z jedenácti zemí, které spojuje společný zájem – doprava dřeva po vodě ať již ve svázaném stavu, tedy ve vorech, nebo nesvázaném po řekách, potocích či plavebních kanálech. Pozdravil je předseda pořádajícího spolku Oberdrauer Flößer Wilfried Pichler, jinak také starosta jedné z pěti obcí údolí horní Drávy s plaveckou – vorařskou tradicí – Sachsenburgu. Zahajovací ceremoniál zpestřil místní smíšený pěvecký sbor. Svůj pozdrav přednesli i prezident Mezinárodní asociace plavců Jaroslav Camplík a starosta obce Dellach im Drautal Johannes Pirker. Pak byli na pódium pozváni zástupci členských spolků, aby si vyměnili dárky s organizátory. Potom byl již čas na volnou zábavu.

Včera při zahájení mezinárodního setkání prohlásil Wilfried Pichler, předseda hostitelského spolku Pberdrauer Flößer, že uzavřeli dohodu se Sv. Petrem, takže bude pěkné počasí. Ovšem ranní pohled z balkonu tomu vůbec neodpovídal. Okolní hory, které dosahují až do 2700 metrů. byly zahaleny mracích, dole v údolí se zase válely chuchvalce mlhy. Po několika desítkách minut se oknem v mracích ukázaly tři vrcholy: Jaukenhöhe, Torkofel a Spitzkofel. Po snídani ale bylo nebe modré, kolem vrcholů hor. Program druhého dne rozdělil účastníky do dvou skupin. Delegáti vyslaní členskými spolky se zúčastnili v kavárně Hasslacher v Bergu valné hromady Mezinárodní asociace plavců, zbytek odjel ke 14 kilometrů vzdálenému jezeru Weissensee. Výbor Mezinárodní asociace plavců rozhodl, že na rozdíl od předchozích valných hromad, na kterých se draze simultánně překládalo, bude jednání probíhat pouze v angličtině. Prezident Jaroslav Camplík zhruba měsíc před jednáním rozeslal prakticky všechny zprávy, které jsou v programu a požádal o připomínky. Žádné ovšem nedošly. Prezident tedy svoji zprávu nečetl, jen se zmínil o nejzásadnějších bodech. K tomu se přihlásili delegáti z Německa a ze Španělska a prohlásili, že neumí anglicky a požádali o překlad. Tak byla zpráva prezidenta či její obsah tlumočena účastníky valné hromady do němčiny, francouzštiny a španělštiny. Stejně byla projednána i zpráva o změně stanov a zpráva pokladníka. Jediná zprava, která nebyla předložena byla zpráva revizorů Hynka Hladíka a Philippa Brochera. Konstatovali, že dosud má Asociace dva účty, jeden v Rakousku, druhý v Katalánsku. K účtu v Rakousku jsou veškeré potřebné doklady, na rozdíl od účtu v Katalánsku, ke kterému nebyly předloženy žádné doklady, ba ani výpisy z účtu. Nemáme tedy v podstatě doklad, že účet existuje. Revizoři doporučili, aby byl zůstatek na katalánského účtu převeden na účet v Rakousku či v České republice a zrušen. Přístup k účtu pak budou mít pouze pokladník a prezident. Následně doporučili, aby zprava pokladníka byla schválena. Johann Kuhn konstatoval, že rakouská banka není oprávněna založit účet spolku, který je registrován na území jiného státu. Upozornil, že rakouský účet Asociace je v podstatě pouze podúčtem spolku Oberdrauer Flösser u KärtnerSparkasse. Jaroslav Camplík konstatoval, že česká banka je oprávněna založit účet spolku registrovaném v zahraničí za podmínky, že bude předloženo potvrzení o platné registrace u příslušného státu. Problémem je, že registrace u katalánské vlády byla provedena pouze do 19.06.2019. Proto je třeba, aby valná hromada potvrdila dosavadní výbor do konce volebního období, tj. do roku 2021. Zároveň doporučil, aby výbor byl rozšířen o Franka Thiela (FÖRDERVEREIN ELSTERFLOSSGRABEN, Německo), Laiyu Porta (ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA, Katalánsko), Jeana Senturiera (LES RADELIERS DE LA DURANCE, Francie) a Marcelu Soldánovou (VLTAVAN ČECHY). Valná hromada většinou delegátů potvrdila stávající výbor a schválila jeho rozšíření o navržené osoby. Významným úkolem, který si Mezinárodní asociace plavců v minulosti vytýčila, je zápis plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Prezentaci k tomuto budu přednesl Frank Thiel. V současnosti je plavectví / vorařství na národních seznamech v těchto státech: Německo, Rakousko, Česká republika, Lotyšsko a Polsko. Dalším bodem programu byla informace o příštím mezinárodním setkání ve finském Lieksa 2020 ve dnech 16.-19.07.2020. Velmi živá diskuze se rozvinula okolo pořadatelství mezinárodního setkání Při vstupu do jednací místnosti byla totiž rozdána pozvánka s programem na mezinárodní setkání v roce 2021 v Praze, přestože na minulé valné hromadě projevil zájem o setkání UDRUZENJE SPLAVARA DRINE I TARE „ADEM PENDEK“, který přednesl Fikret Pendek. Na návrh Martina Sprenga (FLÖSSERZUNFT OBERES NAGOLDTAL) nechal prezident Camplík hlasovat o obou návrzích. S velkou převahou zvítězil návrh na uspořádání setkání plavců v roce 2021 v Sarajevu. V pátek dopoledne, tedy v době konání valné hromady, se ostatní účastníci zúčastnili plavby po jezeru Weissensee. Jezero je dlouhé 11,6 km, maximální šířka je 900 m, plocha 6,5 kilometru čtverečního, největší hloubka je 99 m. Odpoledne začala první etapa plavby vorů v údolí horní Drávy v Oberdrauburgu. Na jeden z vorů nastoupili i plavci ze Schwarzenberského plavebního kanálu. Nejprve pluly vory do Dellachu, po přestávce na oběd do Bergu, kde se konala plavecká slavnost.

Když ráno v poslední den mezinárodního setkání plavců vcházelo sluníčko, aby pozlatilo horské vrcholy, zářil nad horami měsíc. Začínal další krásný den. Přesunuli jsme se do Sachsenburgu, který bude pro nás rozlučkovým místem. Na náměstíčku již byli první plavci v krojích, Italové z Longarone v bílých košilích, černých kalhotách s rudou šerpou v pase, chlapi ze Schwarzwaldu se širokými klobouky, vysokými koženými holínkami, Bavoráci z Lenggries s vysokými šedými klobouky s bílým kohoutím brkem, členové spolků Vltavan s historickými prapory v modrých sakách, červeno-bíle pruhovaných košilích, Francouzi v lidových krojích, skupinka plavců v modrých vestách s logem Schwarzenberského plavebního kanálu s tmavými klobouky, to byla naše skupinka a řada dalších. Nastoupena byla jednotka hasičů, která dělala čestnou stráž praporu Mezinárodní asociace plavců s barevnými stuhami. Je to přesně ten prapor, kterým začal Libín-S Prachatice, z.s., tradici předávání v závěru mezinárodních setkání, jen přibylo sedm stuh. Připravena byla obecní kapela, kněz. Začala plavecká mše. Po mši svaté se seřadil průvod plavců, který se vydal k plaveckému placu na břehu Drávy.