MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ BUDE V ROCE 2023 V BAVORSKÉM WOLFRATSHAUSENU

Bavorské město Wolfratshausen se již ve svém úvodním logu na webových stránkách města pyšní tím, že je to plavecké město.  Wolfratshausen leží na řece Loisach, ale je „rozkročeno“ mezi řekami Loisach a Isar, jejich soutok je jen kousek od města.

Wolfratshausen byl po staletí spojen s plavením dřeva ve vorech, kterými se dopravovalo dřevo z Alp. Na vorech se dopravovala také spousta dalšího zboží z jihu. Podobně jako na jiných řekách, se stalo plavení dřeva neefektivní po zavedení železniční dopravy. Ale vory jsou dnes atrakcí pro turisty.

Jednou za tři roky probíhá v květnu velké Svatojánské procesí na vorech na řece Loisach.

Jako potvrzení významu Wolfratshausenu jako plaveckého města byl Wolfratshausen jmenován v roce 2011 Mezinárodní asociací plavců IATR mezinárodním plaveckým městem.

Již o rok dřív, v roce 2010, bylo město Wolfratshausen (poněkud v rozporu s principy Mezinárodní asociace plavců IATR, která sdružuje neziskové plavecké spolky) přijato za člena Mezinárodní asociace IATR.

Ve Wolfratshausenu sídlí plavecký spolek Verein Flößerstraße e.V.

Nedaleko Wolfratshausenu v Puppling od Mariánského mostu odplouvají komerční vory s turisty do Mnichova.

Již za několik dní od 18. do 21. května se bude ve Wolfratshausenu konat mezinárodní setkání plavců. Je na něj přihlášeno celkem 230 členů plaveckých spolků ze 12 zemí Evropy. Význam blížícího se setkání vyrostl poté, co v prosinci 2022 bylo plavectví dřeva (německy Flößerei*) zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Setkání se koná v době, kdy se již od roku 1910 schází věřící i turisté na mimořádné události – svatojánského procesí na vorech.

Svatojánské procesí na vorech ve Wolfratshausenu

Svatojánské procesí na vorech ve Wolfratshausenu

Svatojánské procesí na vorech ve Wolfratshausenu

Svatojánské procesí na vorech ve Wolfratshausenu

Vlastní svatojánské procesí se bude konat v sobotu 21. května od 20:45. Procesí by se mělo maximálně historickému průběhu z roku 1910. Plavecké rodiny Franze a Josefa (Seppa) Seinterových poskytnou na procesí vor. Na slavnostně vyzdobeném voru vedle sochy Sv. Jana Nepomuckého (který je i patronem českých, bavorských a rakouských plavců) budou zástupci církve, čestní hosté a městská kapela. Na druhém voru budou nosiči pochodní a městští radní. Do slavnosti budou zapojeny i děti ze škol a mateřských škol – děti svážou malé vory, které položí na vodní hladinu. Slavnost ukončí slavnostní ohňostroj.

Do Wolfratshausenu pojede tříčlenná delegace Libín-S Prachatice, z.s., který je členem Mezinárodní asociace plavců IATR, a plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu.

Program a informace o mezinárodním setkání plavců Wolfratshausen