ŘEMESLO PLAVCŮ USILUJE O ZÁPIS PLAVECTVÍ NA SVĚTOVÝ SEZNAM NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO.

Ĺogo UNESCO

Logo světového kulturního dědictví

Dřevo je svým způsobem těžkým, neskladným, a ve srovnání s jeho vahou a objemem a levným zboží, které je třeba dopravovat ve velkém množství často i na velké vzdálenosti. Jeho doprava od místa těžby do míst spotřeby způsobovala vysoké ceny. Přeprava po cestách vyžaduje dobrou cestní síť, která v minulosti neexistovala, v zápřahu zvířat (koní, volů) připadala v úvahu pouze na krátké vzdálenosti. Proto již v dávné minulosti se dříví dopravovalo po vodě. Nejstarší zmínka o plavení dříví je v bibli, podle ní král Šalamoun nechal ve vorech plavit jedlové a cedrové dříví na stavbu chrámů z Libanonu. V Čechách se dřevo plavilo po Otavě a Vltavě ve 12. století. Plavectví je prastarým řemeslem.

Logo Mezinárodní asociace plavců AITR

Mezinárodní asociace plavců AITR usiluje po řadu let o zápis plavectví na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Před zhruba třemi lety vznikl mezinárodní tým, který velmi intenzivně pracoval na přípravě podkladů pro nadnárodní nominaci. Koordinaci převzalo polské ministerstvo kultury.

Na jaře 2021 dokončily plavecké spolky z České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska nominací plavectví na zápis na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Nedílnou přílohou nadnárodní nominace je soubor fotografií a film o plavectví. Žádost následně podepsali ministři kultury uvedených zemí, za Českou republiku 17. března 2021 Lubomír Zaorálek. Následně byla nominace předána Sekretariátu UNESCO. Tím byl zahájen hodnotící proces, jehož výsledek bychom měli znát na sklonku roku 2022.

Nominace plavectví představuje tradiční znalosti a dovednosti spojené s plavením dřeva po potocích, kanálech a řekách i se stavbou vorů a pramenů. I když plavení dřeva jako komerční doprava zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávané mladším generacím. Jde nejenom o řemeslné postupy při stavbě vorů a pramenů, ale i o znalosti spojené s plavením dřeva, a v neposlední řadě i o specifickou kulturu s touto tradicí spojenou, osobité zvyky a plaveckou slovesnost otisknutou do plaveckých písní a plaveckého slangu.