PLAVECTVÍ DŘEVA KANDIDUJE NA ZÁPIS NA SEZNAM NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ LIDSTVA

Sedmnácté zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví bude hostit Marocké království v Rabatu (Sofitel Rabat Jardin des Roses) od 28. listopadu do 3. prosince 2022.

Volná plávka dřeva v Clamecy ve Francii

Volná plávka dřeva v Clamecy ve Francii

J.E. pan Samir Addahre, velvyslanec a stálý delegát Marockého království při UNESCO, bude předsedat tomuto každoročnímu setkání, kterého se zúčastní zástupci smluvních států, nevládních organizací, kulturních institucí a dalších zúčastněných stran z celého světa. Účastníci se vyzývají, aby se zaregistrovali do 15. října 2022.

Obecné informace o tomto zasedání budou zveřejněny na https://ich.unesco.org. Informační a výměnné setkání se bude konat 4. října 2022 v sídle UNESCO. Další informace týkající se této relace budou uvedeny na https://ich.unesco.org.

Pracovní dokumenty ze zasedání budou zveřejněny na internetových stránkách https://ich.unesco.org do 31. října 2022.

Členové výboru

AngolaBangladéšBotswanaBrazílieBurkina FasoPobřeží slonoviny, Česká republika, EtiopieNěmeckoIndieMalajsieMauritánie, Maroko, Panama, ParaguayPeruKorejská republikaRwandaSaúdská Arábie, Slovensko, Švédsko, ŠvýcarskoUzbekistán a Vietnam

Pořad jednání a dokumenty
1 Otevření
2 Přijetí pořadu jednání
3 Pozorovatelé
4.a Přijetí souhrnného zápisu ze šestnáctého zasedání výboru
7.A Přijetí souhrnného zápisu z pátého mimořádného zasedání výboru
5 Zpráva sekretariátu o jeho činnosti (leden až červen 2022)
6.a Přezkoumání zpráv účastnických států o současném stavu prvků zapsaných na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví, které naléhavě potřebuje ochranu
6.b Přezkoumání zpráv z prvního cyklu pravidelného podávání zpráv o provádění Úmluvy a o současném stavu prvků zapsaných na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva státy, které jsou smluvními stranami v Evropě,
6.c Aktuální informace o prvním cyklu pravidelných zpráv o provádění úmluvy a o současném stavu prvků zapsaných na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva smluvními státy Latinské Ameriky a Karibiku (cyklus 2021), v arabských státech (cyklus 2023) a v Africe (cyklus 2024)
6.d Zprávy smluvních stran o využívání mezinárodní pomoci z Fondu nehmotného kulturního dědictví
7 Zpráva hodnotícího orgánu o jeho činnosti v roce 2022
4.B Posouzení nominací na zápis na Seznam nemateriálního kulturního dědictví, které naléhavě potřebuje ochranu
7.b Posouzení nominací na zápis na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva
7.c Posouzení návrhů do rejstříku osvědčených postupů v oblasti ochrany osobních údajů
7.d Posuzování žádostí o mezinárodní pomoc
8 Strategie pro monitorování, hodnocení a zjišťování zkušeností získaných v souvislosti s projekty mezinárodní pomoci
9 Fond nehmotného kulturního dědictví: dobrovolné doplňkové příspěvky a další otázky
10 Zpráva fóra nevládních organizací
11 Opatření navazující na prvky uvedené v seznamech úmluvy
12 Aktuální informace o úvahách o širším provádění článku 18 úmluvy
13 Tematické iniciativy týkající se živého dědictví a udržitelného rozvoje
14 Zřízení hodnotícího orgánu pro cyklus 2023
15 Počet souborů předložených pro cykly 2022 a 2023 a počet souborů, které lze zpracovat v cyklech 2024 a 2025
16 Datum a místo konání osmnáctého zasedání výboru
17 Volba členů předsednictva osmnáctého zasedání výboru
18 Jiné záležitosti
19 Přijetí seznamu rozhodnutí
20 Uzávěr

O tom, zda plavectví dřeva bude zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva bude rozhodnuto 03.12.2022.