DOBRÁ ZPRÁVA

✔️ Sekretariát Úmluvy o ochraně nemateriálního kulturního dědictví považuje za „technicky kompletní“ nadnárodní nominační soubor „Plavení dřeva“ pro případný zápis v roce 2022 na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
✔️ Proto nadnárodní nominační soubor předložený Rakouskem, Českem, Německem, Lotyšskem, Polskem a Španělskem „bude vyhodnocen hodnotícím orgánem a předán Mezivládnímu výboru“ k rozhodnutí na jeho sedmnáctém zasedání v roce 2022.