VÝBOR MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PLAVCŮ IATR ZASEDAL 21.11.2022 ON-LINE

Od dob covidu se schází výbor Mezinárodní asociace plavců IATR, která sdružuje 39 plaveckých a vorařských spolků z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Francie, Finska, Itálie, Kanady, Lotyšska. Německa, Polska, Rakouska, Rumunska Slovinska, Španělska a dvou měst Alba Iulia (RO) a Wolfratshausen (D) on-line.

V závěru listopadu a začátkem prosince 2022 bude zasedat v marockém Rabatu Mezivládní výbor pro zachování nehmotného kulturní dědictví UNESCO. Projedná i 46 návrhů na zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, mezi nimi i návrh České republiky, Lotyšska, Německa, Polska a Španělska na zápis plavení dřeva. Tento návrh vzešel z iniciativy Mezinárodní asociace plavců IATR. Jménem uvedených států návrh předložila Polská republika. Do Rabatu se vydají i delegace polského ministerstva kultury a polského plaveckého spolku z Ulanówa i prezident Mezinárodní asociace plavců IATR Frank Thiel.

Právě očekávaný zápis na seznam UNESCO byl tím nejdůležitějším bodem na on-line zasedání výboru Mezinárodní asociace plavců IATR v pondělí 21.11.2022, který jednal s tímto programem:

1. Přivítání a program jednání

2. Aktuální situace zápisu plavení dřeva (plavectví) na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva – práce s veřejností, příprava tiskových zpráv

3. Mezinárodní setkání plavců / Mezinárodní plavecké dny 2023 ve Wolfratshausenu (Německo)

4. Příprava nových stanov, vytvoření pracovní skupiny

5. Obnova webových stránek Mezinárodní asociace plavců IATR, aktualizace textů v různých jazycích, založení účtů na sociálních sítích YouTube, Twitter, Instagram, Facebook

6. Udělení titulu Mezinárodní plavecké město městu Radeče ve Slovinsku

7. Různé

Jednání se zúčastnili:

Frank Thiel, prezident Mezinárodní asociace plavců IATR

Frank Thiel, prezident Mezinárodní asociace plavců IATR

Jaroslav Camplík, viceprezident IATR

Jaroslav Camplík, viceprezident IATR

Bernd Kramer, viceprezident IATR

Bernd Kramer, viceprezident IATR

Jiří Malý, tajemník IATR

Jiří Malý, tajemník IATR

Cosetta Olivier, členka výboru IATR

Cosetta Olivier, členka výboru IATR

Leo Part, člen výboru IATR

Leo Part, člen výboru IATR

Hynek Hladík, revizor IATR

Hynek Hladík, revizor IATR

K bodu 2. Mezivládní výbor pro zachování nehmotného kulturní dědictví UNESCO bude jednat o návrhu na zápis plavení dřeva (plavectví) 01.12.2022 v době od 09:30 do 10:15. Jednání v Rabatu budou přítomni zástupci polského ministerstva kultury, 3 zástupci plaveckého spolku BRACTWO MILOSNIKÓW ZIEMI ULANOWSKIEJ a Frank Thiel jako prezident Mezinárodní asociace plavců.

Frank Thiel připravil návrh tiskové zprávy, která by měla být zveřejněna bezprostředně po rozhodnutí Mezivládního výboru. Prezidentu Franku Thielovi bylo uloženo, aby tiskové zprávy zkrátil na max. 1 stranu A4. Byla schválena úhrada cestovních nákladů Franku Thielovi do Rabatu. Leo Part navrhuje, aby se ve stejném čase po zveřejnění zápisu rozezněly v obcích plaveckých spolků zvony. Odpověď: Ne ve všech zemích je toto možné, kde ano, souhlas.

Další tiskovou zprávu zveřejní i polské ministerstvo kultury.

Po zápisu na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva některé členské spolky zahájí oslavu zápisu – v sobotu 03.12.2022 se bude konat akce v katalánském La Pobla de Segur (Španělsko), o den později v polském Ulanówě, 14.12.2022 v německém Zeitzu.

Hlavní oslavou Mezinárodní asociace plavců IATR bude při mezinárodním setkání plavců ve Wolfratshausenu v květnu 2023.

Připomenutí zápisu na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva bude ve všech členských spolcích během roku 2023.

V České republice se zápis bude oslavovat od května 2023, kdy Libín-S Prachatice, z.s., připravuje na 13.05.2023 na Jeleních Vrších zahájení 26. novodobé plavební sezóny, pokračovat se bude i v dalších termínech akcí 24.06.2023 a 15.07.2023 na Jeleních Vrších, 02.08.2023 oslavy u Schwarzenberského plavebního kanálu „přeskočí“ do Rakouska k potoku Schrollenbach, 13.08.2023 se vrátí opět na Jelení Vrchy a 02.09.2023 pak na česko-rakouské hranice k potoku Ježová / Iglbach.

Svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy bude zápis oslavovat v červnu 2023.

K bodu 3.mezinárodní setkání plavců 2023 – Wolfratshausen ve dnech 18.-21.05.2023. Byl rozeslán program. Předběžné nezávazné přihlášky je třeba zaslat do 30.11.2022, závazné pak do 30.01.2023.

K bodu 4. – příprava stanov. Na valné hromadě v Sarajevu 2022 bylo rozhodnuto o přeložení sídla Mezinárodní asociace plavců IATR z La Pobla de Segur do Magdeburgu. S tím je třeba upravit stanovy, aby odpovídaly německému právu. Bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny z prezidenta, viceprezidenta a Martina Sprenga jako německého odborníka na spolkové právo.

K bodu 5. – webové stránky. Bylo konstatováno, že je třeba aktualizovat webové stránky, především překlady do národních jazyků, které jsou mnohdy nesrozumitelné.

K bodu 6. – plavecké město Radeče – bylo schváleno

K bodu 7. – Plavecké museum v Codissago (Cosetta Olivier) žádá členské spolky o poskytnutí plaveckého kroje té které země.