TISKOVÁ ZPRÁVA PREZIDENTA MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PLAVCŮ IATR, 01.12.2022

Plavectví – plavení dřeva je prohlášeno za nehmotné kulturní dědictví lidstva!

UNESCO se rozhodlo po společné nominaci České republiky, Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska zapsat plavectví – plavení dřeva na Reprezentativní seznam nehmotného dědictví.

UNESCO prohlásilo 1. prosince 2022 plavectví – plavení dřeva za nehmotné kulturní dědictví lidstva.  Tím kulturní organizace Spojených národů potvrdila tradici, která je po staletí živá v Evropě. O toto uznání společně požádaly Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Rakousko a Španělsko.

K tomu president Mezinárodní asociace plavců IATR Dr. Frank Thiel prohlásil: „Členové naší Asociace mají nesmírnou radost z tohoto uznání. Je to motivující moment pro všechny plavkyně a plavce,  kteří udržují a dále rozvíjejí toto staré řemeslo, aby je svými znalostmi a uměním předali dalším generacím.“ O možné  nominaci se diskutovalo nejprve na valných hromadách Mezinárodní asociace plavců IATR, s přípravou se začalo především v roce 2010. „Mnoho let dobrovolného díla pracovních skupin se dostalo ocenění“, míní Thiel.

Plavectví je staré řemeslo, které umožňovalo dopravu dřeva a nákladů po vodních cestách. Vrcholný rozvoj zažilo plavecké řemeslo mezi středověkem a 20. stoletím. V této době bylo dřevo ceněno především jako palivo a stavební materiál. Plavit dřevo bylo možné prakticky na všech vodách, na malých potocích stejně jako na velkých řekách. S rostoucí industrializací plavení dříví jako způsob dopravy ztrácelo na významu. Přesto v druhé polovině 20. století se dalo dohromady mnoho zájemců, kteří se zasadili, aby umění plavců vázat vory, plavit dříví zůstalo zachováno pro současnou generaci, ale i pro ty budoucí. Dnes se staré řemeslo opět rozšiřuje. Plavecké spolky pečují o tradiční znalosti. Na plaveckých slavnostech a plavbách na pramenech a vorech, ve školách a mateřských školách plavci a plavkyně informují o kulturním dědictví a o významu surového dřeva v minulosti a v budoucnosti.

„Máme velkou radost ze zápisu plavectví – plavení dřeva na Reprezentativní seznam UNESCO jako nehmotného kulturního dědictví lidstva“ dodává Thiel dále. „Je tak také oceněna mezinárodní spolupráce, která rozhodujícím způsobem vedla k nominaci plavectví – plavení dřeva na zápis.“ Současně se zabývalo téměř 8000 plavců – žen i mužů – v Evropě péčí o toto kulturní dědictví. „Tento zápis na seznam UNESCO“, ujišťuje Thiel, „povede k tomu, aby také v dalších státech, ve kterých naše spolky působí, ve kterých ještě plavectví – plavení dříví není na národním seznamu, to bude impulzem pro činnost plaveckých spolků.“ Mezi takové státy patři např. Bosna a Hercegovina, Finsko, Francie, Italie, Rumunsko, Slovinsko a Kanada.

Kontakt: Dr. Frank Thiel, prezident Mezinárodní asociace plavců IATR,

mobil: +49 15678 425802, e.mail: president.iatr@gmail.com

Další informace: oficiální webové stránky výboru UNESCO: https://ich.unesco.org/en/17co,

Překlad do češtiny: Ing. Hynek Hladík, revizor Mezinárodní asociace plavců IATR a předseda Libín-S Prachatice, z,s., +420 602272442, hladik.hynek@seznam.cz