ZÁPIS PLAVECTVÍ – PLAVENÍ DŘEVA – NA SEZNAM NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO OSLAVILI I PLAVCI OD SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU

I čeští plavci od Schwarzenberského plavebního kanálu si připili na oslavu zápisu na seznam UNESCO

Plavební ředitel Hynek Hladík pozval v neděli 04.12.2022 české plavce od Schwarzenberského plavebního kanálu na malé posezení na oslavu zápisu plavectví – plavení dřeva (v České republice se hovoří pod vlivem vltavanských spolků spíše o vorařství) na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Plaveckou vestu si oblékl i starosta obce Nová Pec, která je od roku 2013 mezi mezinárodně uznanými městy a obcemi s udržovanou plaveckou tradicí.

Plavci pozvedli sklenky a připili na zdraví! Ať je i v následujících letech dost vody pro plavené dříví po Schwarzenberském plavebním kanálu! Na zdraví, plavci!