ZAHÁJENÍ 26. NOVODOBÉ PLAVEBNÍ SEZÓNY, JELENÍ VRCHY 13.05.2023

Libín-S Prachatice, z.s., jako nositel hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu si Vás dovoluje pozvat na zahájení 26. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu. Plavební sezóna se otevře v sobotu 13. května 2023 na Jeleních Vrchách u Nové Pece.

Zahájení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu, Jelení Vrchy

Stavba Schwarzenberského plavebního kanálu, který byl tehdy nazýván Vídeňský či Krumlovsko-vídeňský (dřevo jím bylo plaveno z lesů schwarzenberského panství Český Krumlov pro tehdejší císařské hlavní město Vídeň), byla zahájena 4. května 1789. Nejprve, ještě před příchodem císařsko-královské komise, která měla posoudit proveditelnost stavby a doporučit vydání císařského privilegia, se stavěl zkušební úsek 994 sáhů (cca 1885 m) dlouhý, od prvního potoku na povodí Vltavy – Ježová / Iglbach k hlavnímu evropskému rozvodí v revíru Sv. Tomáš. Když komise přišla, viděla, že voda z Ježové teče přes „kopec“ (přes rozvodí). Povolení přišlo, císařská Vídeň šumavské dřevo nesmírně potřebovala. Ještě v roce 1789 dosáhla stavba délku neuvěřitelných 21 km – došla k potoku Rasovka nad dnešní Novou Pecí. Do roku 1791 došla k Jezernímu potoku, který vytéká z Plešného jezera, které stavitel kanálu – Joseph Rosenauer využil jako plavební nádrž. V roce 1793 dosáhl plavební až k Jelenímu potoku, do míst, kde je dnes osada Jelení Vrchy, které místní neřeknou jinak než Hiršperky. Dál už Rosenauer nestavěl, kanál zpřístupnil dostatečnou plochu lesa. Až téměř o 30 let později stavba pokračovala až k bavorským hranicím.

Ansicht des untererdischen Kanales

Pohled na podzemní kanál – plavební tunel, Joseph Langweil., 1823

V letošním roce je důvod slavit. Je to 230 let od doby, kdy byl plavební kanál doveden až na Jelení Vrchy. Těch kulatých výročí je víc. Třeba v roce 1833 se stavěl Jelení smyk, kterým byl upraven Jelení potok.

1833 - datace na kamenu na pravém břehu Jeleního smyku

1833 – datace na kamenu na pravém břehu Jeleního smyku

1833 - lovecká borlice a knížecí korunka na skalce u ústí Jeleního smyku

1833 – lovecká borlice a knížecí korunka na skalce u ústí Jeleního smyku

Hlavní důvod letošních oslav je však jiný, Loni počátkem prosince rozhodl Mezivládní výbor pro nehmotné kulturní dědictví UNESCO na svém zasedání v marockém Rabatu o zápisu plavectví dřeva na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva.

UNESCO nehmotné kulturní dědictví

UNESCO nehmotné kulturní dědictví

Slaví plavci, kteří udržují tradici starého plaveckého řemesla, až už jde o plavení dřeva svázaného do vorů, nebo o plavení dřeva nesvázaného, jak se to provádělo na šumavských plavebních kanálech – Schwarzenberském, Vchynicko-tetovském či na upraveném Kaplickém potoce, ale i na dalších potocích a řekách nejen v Čechách. Jistě, těsně po zápisu se zvedaly sklenky, ale nejlepším způsobem oslavy je, své řemeslo ukázat. V polovině dubna „ploulo“, řečeno jazykem vltavských plavců, jedenáct dní 500 km po Dunaji osm členů plaveckého spolku Schlitacher Flößer. Symbolicky se k nim 12. dubna připojila dvojice plavců ze Schwarzenberského plavebního kanálu, aby „plouli“ z Aschachu do Lince. Na řeky se vydávají na vorech či pramenech plavci z několika plaveckých spolků ve Španělsku, lotyšský spolek bude mít velkou slavnost v polovině května na řece Gauja, plavit rovnané dříví na plavebním příkopu v saském Muldenbergu, to bylo jen několik příkladů. V druhé polovině května se setkají členové Mezinárodní asociace plavců dřeva IATR v bavorském Wolfratshausenu, jeden den poplují na vorech na řece Isar do Mnichova. I tam bude malá delegace plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu.

Na Jeleních Vrchách se bude slavit v sobotu 13. května 2023, bude se hrát zpívat, tancovat, bude se také plavit dříví. Na místě si bude možné si koupit studené i teplé nápoje, něco dobrého na zub, něco od masa, ale i domácí sladkosti  Kdo si nevybere, nedaleko jsou dva bufety místních. Začínáme ve 12:30 na pódiu na Jeleních Vrchách, vlastní plavební začne o půl třetí. Zapojit se mohou malí i velcí!

PROGRAM:

12:30 Otevření slavnosti na zahájení 26. novodobé plavební sezóny. Po zahajovacím tanci folklorního souboru Libín-S Prachatice slovo plavebního ředitele Hynka Hladíka, zdravice starosty obce Nová Pec Martina Hrbka, představitele rakouské kulturní iniciativy Sunnseitn Gottharda Wagnera. Starosta obce Nové Pece předá zástupci Sunnseitn roční nájemné za skulpturu Strážce / Wächter. Poté na pódium rakouská kapela Wiadawö posílená muzikanty Libín-S Prachatice.

Výplata nájemného za skulpturu Strážce - Gotthard Wagner a starosta Marin Hrbek

Výplata nájemného za skulpturu Strážce – Gotthard Wagner a starosta Martin Hrbek

13:15 Setkání s folklorem v podání dětského folklorního souboru Libíňáček z Prachatic

13:45 Setkání s folklorem – Libín-S Prachatice

Libín-S Prachatice

Libín-S Prachatice

14:15 Něco z historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Povídání plavebního ředitele. U „Plavce Hynka“ na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu u domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

14:30 Ukázka plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu. Od domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

15:00 Kapela Libín-S Prachatice před stodolou domu čp. 13  s expozicí EXPO KANÁL

Určení plaveckých učňů

Určení (pasování) plaveckých učňů, foto Václav Šedivý

cca 15:00 Pasování nových plaveckých učňů – před stodolou domu čp. 13 s expozicí EXPO KANÁL

Placka plaveckého učně

Placka plaveckého učně

cca 15:00 Doznění Jelenovršské slavnosti se setkáním s folklorem, pódium Jelení Vrchy s dětským folklorním souborem Libíňáček a folklorním souborem Libín-S Prachatice

V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce. U nás u Schwarzenberského plavebního kanálu je dětská práce žádoucí, děti, budoucí plavečtí učni budou vhazovat dříví k plavení, si budou moci vyzkoušet práci s plavebním hákem při vytahování dříví. Kdo se z dětí zapojí do plavení dříví, bude plavebním ředitelem pasován za plaveckého učně, dostane nejen diplom plaveckého učně, ale také učebnici a placku!

Libín-S Prachatice, z.s. zajišťuje na místě slavnosti občerstvení se studenými i teplými nápoje, s něčím s grilu, párky, domácí sladkosti a spoustu dalšího.

U stánku Libín-S Prachatice s občerstvením

U stánku Libín-S Prachatice s občerstvením