UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ NA ŽELNAVSKÉM SMYKU U NOVÉ PECE, 08.06.2024

Ukázka plavení dříví na Želnavském smyku

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Horní Planá, uspořádaly, v sobotu 06.06.2024. ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p, ukázku plavení dříví na Želnavském smyku u Nové Pece s doprovodným programem.

Před ukázkou plavení po Želnavském smyku

Před ukázkou plavení po Želnavském smyku

Program začal po desáté hodině v horní části Želnavského smyku. Organizátoři postavili velký stan, ve kterém byl připraven program pro děti, kde na ně čekali školení lesní pedagogové, Opodál si postavili svůj stan o vodní záchranáři.

O občerstvení desítek diváků, ale i pořadatelů, pečovali pracovníci rezortu Olšina.

K plavení byl připraven i úsek Schwarzenberského plavebního kanálu před odbočením Želnavského smyku, který byl zdrojem vody pro plavení dříví. Již dopoledne plný vody, i to si vyžádalo práci lesníků Vojenských lesů a statků.

Trubači Vojenských lesů a statků při oficiálním zahájení

Trubači Vojenských lesů a statků při oficiálním zahájení

Ředitel divize Horní Planá státního podniku VLS ČR Martin Honetschläger uvedl ukázku plavení dříví

Ředitel divize Horní Planá státního podniku VLS ČR Martin Honetschläger uvedl ukázku plavení dříví

Po slavnostních fanfárách program uvedl ředitel divize Horní Planá Martin Honetschläger. O historii plavebního kanálu, Želnavského smyku a plavení dřeva na Šumavě hovořil plavební ředitel: A konečně nastal čas na ukázku plavení dříví po Želnavském smyku.

Od Schwarzenberského plavebního kanálu „přiběhla“ vlna proudu vody.

Ukázka plavení dříví na Želnavském smyku

Ukázka plavení dříví na Želnavském smyku

Za chvíli potom byly skuleny do proudu první klády, začínalo se plavením těch silnějších, mnozí nevěřili, že je voda unese. Pád na hladinu byl provázen velkým stříknutím, diváci stojící ve vyhrazeném prostoru jen uskakovali. A jedna kláda následovala druhou.

Ukázka plavení dříví na Želnavském smyku

Ukázka plavení dříví na Želnavském smyku

Pozornější diváci si jistě všimli, že vhazování dřeva se ujali dva páni ředitelé Martin Honetschläger z VLS ČR Horní Planá a Kamil Bjaček z LČR.

Ukázka plavení dříví po Želnavském smyku

Ukázka plavení dříví po Želnavském smyku

Zhruba po téměř hodině přišla další vlna od Schwarzenberského plavebního kanálu a chystalo se splavení dalších klád.

Ukázka plavení dříví po Želnavském smyku

Ukázka plavení dříví po Želnavském smyku

Ukázka plavení dříví po Želnavském smyku

Ukázka plavení dříví po Želnavském smyku

Někdy o půl druhé byl splaven zbytek připravených klád. Diváci se pomalu přesunuli asi o kilometr níž, aby si užili i vytahování splaveného dřeva ze Želnavského smyku.

Věříme, že organizátoři přichystají ukázku plavení dříví po Želnavském smyku dříve než opět za dva roky. Nebylo by asi špatné, kdyby plavení dříví viděly třeba děti, které tráví část prázdnin v nedalekých dětských táborech v Nové Peci.

Historický snímek z plavení dříví na snímku Josefa Seidela, archiv NZM Ohrada

Historický snímek z plavení dříví na snímku Josefa Seidela, Stadtarchiv Passau

Historický snámek z plavení dříví na Želnavském kanálu, autor fotografie neznámý

Historický snímek z plavení dříví na Želnavském kanálu, autor fotografie neznámý