UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU 15.06.2024 NA JELENÍCH VRŠÍCH

Jelení Vrchy před plavením dříví

Jelení Vrchy před plavením dříví

Několik desítek plavců a diváků z Čech, z Bavorska i z Rakouska se zúčastnilo v sobotu 15. června další letošní ukázky plavení dříví. Ukázka byla uspořádána jako připomenutí práce plavců a dalšího schwarzenberského personálu a při příležitosti jmenován plavební ředitelem,

Plavecké zátiší před plavením dříví

Plavecké zátiší před plavením dříví

Vody v plavebním kanálu bylo zjevně už poměrně dlouho před plavením dost, přitéká sem na Jelení Vrchy Jelením smykem od Jeleního jezírka.

Ač ještě krátce před druhou to vypadalo, že toto plavení bude skoro soukromá akce, kde se vzalo, tu se vzalo snad padesát turistů.

Plavební ředitel Hynek Hladík vyprávěl o historii Schwarzenberského plavebního kanálu. A k historii již patří, že 12. června 1999 jej kolegové z rakouské organizace cestovního ruchu Tourismusvebändegemeinschaft Böhmerwald jmenovali do funkce plavebního ředitele, krátce poté jmenovací dekret podepsala Jeho Jasnost Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu. Takové čtvrtstoletí je jistě třeba připomenout, plavci si z plavebním ředitelem připili.

Plavci si připili s plavebním ředitelem

Plavci si připili s plavebním ředitelem

Už čtvrt století připravuje Hynek Hladík před plavením plavební rozkaz i v sobotu 15. června jej přečetl:

Plavební ředitel přečetl plavební rozkaz

Plavební ředitel přečetl plavební rozkaz

Plavební rozkaz č.3/2024
k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 12. června 2024 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 (od sochy plavce Hynka) na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude ve dvě hodiny po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel Dáno v Prachaticích dne 12. června LP 2024

Vhazování dřeva začalo

Vhazování dřeva začalo

Začalo vhazování, do kterého se zapojili především plavci, kteří sem za prací na kanálu přišli z blízka i z daleka, byla mezi nimi slyšet nejen čeština, ale i němčina.

Štěpiny a polínka se vydaly na svou dnešní pouť

Štěpiny a polínka se vydaly na svou dnešní pouť

Pak už se polena „rozeběhla“ v rychlém proudu na svoji dnešní pouť.

Příští ukázka plavení dříví se bude konat na Jeleních Vrších v rámci Hiršperského dne připraveného občany Jeleních Vrchů – Hiršperků a Nové Pece v sobotu 13.07.2024.