SPRÁVA NPŠ UZAVŘELA S LIBÍN-S PRACHATICE SMLOUVU O VÝPŮJČCE ÚSEKU SCHWARZENBERSKÉHO PLAVEBNÍHO KANÁLU

Správa Národního parku Šumava a Libín-S Prachatice, z.s., uzavřely spolu 04.05.2022 smlouvu o bezúplatné výpůjčce části pozemku 604/1, vodní plocha (Schwarzenberský plavební kanál), na katastrálním území Nová Pec o celkové výměře cca 1300 m2 za účelem provádění ukázek plavení dříví od křižovatky v Jeleních Vrších na vzdálenost cca 337 m k prvním stavidlům za uhlištěm.

Smlouva ukládá povinnosti obou smluvních stran.

Smlouva byla uzavřena na období od 16.05.2022 do 30.09.2022

Smlouvu podepsal 04.05.2022 za Libín-S Prachatice, z.s., jako za vypůjčitele Ing. Hynek Hladík, předseda, a za Správu Národního parku Šumava ve stejný den Mgr. Pavel Hubený, ředitel Správy NPŠ.

Smlouva je zveřejněna v příloze.