SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL SE DOSTAL DO HÁDANKY DENÍKU, 22.09.2022

Více napovídat není třeba napovídat!