SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL – PŘEDÁNÍ ZNALOSTÍ NOVÉ GENERACI

Kulturní dědictví - next generation

Kulturní dědictví – next generation

Hranice překračující projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu oživující Schwarzenberský plavební kanál na českém a rakouském území realizují již víc než 25 let stále stejní lidé. Libín-S Prachatice, z.s., který je nositelem přeshraničního projektu, i jeho rakouský partner Tourismusverband Böhmerwald, cítili potřebu zapojit do péče o historickou hranice překračující památku především děti a mladé lidi. Proto vznikl v roce 2018 další hranice překračující projekt Schwarzenberský plavební kanál – předání znalostí nové generaci.

HLEDÁME MLADÉ PLAVCE I NOVÉHO PLAVEBNÍHO ŘEDITELE

Proto vedle stávajícího programu jsme chtěli spolupracovat se školami ve všech třech zemí trojmezí – v Čechách, v Rakousku i v Bavorsku, abychom zaujali mladé. Chtěli jsme organizovat besedy, výstavy, vydali jsme učebnice pro „plavecké učně“, chystali jsme ukázky plavení dříví pro děti z okolí Schwarzenberského plavebního kanálu v Čechách v Rakousku a v Bavorsku, doplněné programem, který si připraví děti samy pro sebe a pro kamarády ze sousedních zemí.

HLEDÁME VE ŠKOLÁCH

Sotva se projekt „rozeběhl“, stačili jsme uspořádat besedy na školách v Nové Peci, ve Vlachově Březí a také na táborech u Nové Pece, v terénu jsme uspořádali školní ukázku plavení dříví pro děti ze Sportovní střední školy Sand / Sport Mittelschule Sandl z Horních Rakous, nastala omezení spojená s pandemií covidu. Vstup do škol na obou stranách hranice přestal být možný, pořádání hromadných akcí bylo omezené, státní hranice byly nějakou dobu uzavřené.

Beseda ve Vlachově Březí

Beseda ve Vlachově Březí

Po obnově pořádání ukázek plavení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu věnujeme mimořádnou pozornost dětem, které se snažíme zapojit do plavení. Děti, které vyslechnou vyprávění o historii plavení a plavebního kanálu a při ukázce plavení vhazují (třeba za pomoci rodičů) plavené dřevo, mohou si vyzkoušet i tu nejtěžší práci při plavení – vytáhnout polena z vody za pomoci plavebního háku, po plavení po pasování plavebním ředitelem převezmou diplom, učebnici a nově i placku plaveckého učně.

Pohlednice Schwarzenberský plavební kanál - děti

Pohlednice Schwarzenberský plavební kanál – děti

Určení plavebního učně

Určení plavebního učně, foto V. Šedivý

BESEDY BYLY VE ŠKOLE VE VOLARECH 24.-26.05.2023 A V PRACHATICÍCH V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ZLATÁ STEZKA 240 14.11.2023

Ve dnech 24.-26. května se na základní škole ve Volarech konal celý seriál 9 besed, kterých se zúčastnily všechny ročníky školy od prvních tříd až po žáky posledního ročníku, celkem téměř čtyři stovky dětí.

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

Účastníci besed ve volarské škole

O Šumavě, jejím bohatství – dřevu, o plavení dříví a Schwarzenberském plavebním kanálu se povídalo v polovině listopadu v Prachaticích. Besedy s plavebním ředitelem se zúčastnilo 95 dětí.

Beseda na základní škole Zlatá stezka 240 v Prachaticích

Beseda na základní škole Zlatá stezka 240 v Prachaticích

PŘI UKÁZKÁCH PLAVENÍ DŘÍVÍ JSOU PASOVÁNI NOVÍ PLAVEČTÍ UČNI

i v letošním roce jsou děti, které se aktivně zapojí do plavení dříví při ukázkách plavení jsou po plavení pasovány plavebním ředitelem poklepáním loveckým tesákem na ramena plaveckými učni. Každý nový plavecký učeň dostane diplom, učebnici a placku plaveckého učně. Při zahájení plavební sezóny 13. května na Jeleních Vrších jsme získali 11 plaveckých učňů, 24. června také na Jeleních Vrších 10 učňů a při třech ukázkách 20.05.2023 u potoku Schrollenbach 30 učňů. U Schrollenbachu zastoupil plavebního ředitele Gerhard Stockinger, vrchní plavební mistr.

Pasování plaveckých učňů u potoku Schrollenbach

Pasování plaveckých učňů u potoku Schrollenbach, foto Alfred Hofer – Mein-Bezurk.at

Projekt Schwarzenberský plavební kanál byl spolufinancován z daru obce Nová Pec a z grantu města Prachatice.

Fotografie, snímky prezentace: Hynek Hladík, kresby Lise Studener

Next generation - Zlatá stezka

Next generation – Zlatá stezka